MEDEMBLIK - Op donderdag 13 juli heeft de gemeente Medemblik in samenwerking met Politie, Omgevingsdienst, Veiligheidsregio NHN en Douane een grote controle uitgevoerd bij een grote opslagboxenlocatie aan de Nijverheidsweg in Medemblik. Daarbij zijn speurhonden ingezet. Het resultaat van de controle is positief, veel bleek in orde. In één opslag box werd harddrugs aangetroffen (minder dan 1 kilo). In verband hiermee zijn goederen, waaronder een aantal voertuigen in beslag genomen door de politie.


De gemeente Medemblik en andere partners streven naar een veilige leef- en werkomgeving in Medemblik; het thema ondermijning staat hoog op de agenda. Opslagboxen zijn veilige en anonieme vierkante meters voor criminelen om activiteiten te ontplooien. Om die reden is het gewenst opslagboxenlocaties te controleren. Het toezicht is gericht op bouwkundige aspecten, gebruik van de ruimtes, brandveiligheid, milieuaspecten, accijnsgoederen en illegale activiteiten in en om de opslagboxenlocatie.

Ondermijning

Ondermijnende criminelen maken misbruik van de structuren, regels en faciliteiten uit de legale wereld ten behoeve van criminele activiteiten. Soms gaat dit gepaard met intimidatie of geweld. Hierdoor vervagen normen, wordt de rechtstaat aangetast en neemt de veiligheid en leefbaarheid af. De gemeente wil samen met haar partners ondermijnende criminaliteit tegen gaan. Een van de instrumenten die hiervoor ingezet worden zijn integrale controles.

Regelmatig voert de gemeente en haar partners controles uit bij bedrijven en panden in de gemeente Medemblik. Deze controles hebben een preventieve werking en helpen bij bewustwording onder inwoners, huurder, verhuurders en ondernemers.