NOORD-HOLLAND - Winters worden natter en hebben minder vorstdagen, zomers worden droger met meer tropische dagen. Dat heeft gevolgen voor de kwaliteit van open zwemwater. Om de waterkwaliteit te verbeteren stelt de provincie € 150.000 subsidie beschikbaar aan beheerders van buitenzwemwater, zoals gemeenten, recreatieschappen en waterschappen.


Binnenkort beginnen de voorbereidingen voor het zwemseizoen. Daarom stelt Noord-Holland vanaf 21 februari 2024 subsidie beschikbaar voor locatiehouders van zwemlocaties en waterbeheerders. Zij kunnen met deze subsidie problemen aanpakken, zoals terugkerende blauwalg of bepaalde bacteriën door de locatie met schoon water door te spoelen of schoon te maken, of voorlichting aan recreanten geven.

Lange droge zomers hebben een negatieve invloed op de kwaliteit van het water, net als diverse, meestal natuurlijke, oorzaken, zoals vogelpoep of stilstaand water. Goed buitenzwemwater is belangrijk voor de volksgezondheid. Daarom verstrekt de provincie, net als in voorgaande jaren, ook in 2024 subsidie voor verbetering van de waterkwaliteit.

€ 150.000 subsidie voor goed buitenzwemwater

Voor het zwemseizoen 2024 stelt de provincie € 150.000,- subsidie beschikbaar. De indieningstermijn betreft de periode van 21 februari 2024 tot en met 1 oktober 2024.

151 buitenzwemlocaties in Noord-Holland

Veel mensen zwemmen graag in natuurwater. Noord-Holland heeft daarvoor weer 151 buitenzwemlocaties aangewezen. Waterschappen of Rijkswaterstaat meten regelmatig de kwaliteit en zwemmers worden gewaarschuwd als de kwaliteit niet goed is.

Meer informatie over deze locaties en de kwaliteit van zwemwater is te vinden op: www.zwemwater.nl of in de zwemwater-app.

Meer informatie voor beheerders

Beheerders vinden meer informatie over de subsidie op de pagina Subsidies of via het servicepunt van de provincie Noord-Holland: 0800 0200 600 of e-mail servicepunt@noord-holland.nl.