MIDWOUD - Een belangrijke taak van de gemeente bij het onderhouden van het openbaar groen is maaien. De gangbare manier van maaien (klepelen) zorgt ervoor dat sommige bloemen en planten daarna niet meer kunnen groeien. De gemeente onderzoekt daarom of een andere manier van maaien voor meer verschillende plantsoorten (biodiversiteit) kan zorgen.


Proef

Hiervoor wordt een proef gehouden op drie verschillende locaties in het Burgemeester Smitpark te Midwoud. Op deze locaties wordt deze zomer anders gemaaid en wordt het maaisel na enige tijd ook weggehaald. Deze proef richt zich op de terugkeer van drie plantsoorten: de Kleine Ratelaar, Koekoeksbloem en de Ooievaarsbek.

Planning
Vanaf mei 2020 wordt er voor een periode van vier jaar anders gemaaid op de drie locaties. Jaarlijks wordt gecontroleerd of en in welke mate de drie plantsoorten voorkomen op de drie locaties. Meer informatie en updates over dit project vindt u op: www.duurzaammedemblik.nl/water-en-groen/maaien