ANDIJK - Namens de Stuurgroep Kernvisie en Dorpsraad van Andijk overhandigde Harry Woker de Kernvisie Andijk 2020-2030. Als eerste kreeg burgemeester Frank Streng het document in handen, die het op zijn beurt aan wethouder Joset Fit (kernenbeleid) kon overdragen. In een korte video ziet u de overdacht en hoort u over het hoe en waarom van deze kernvisie.


Het document geeft in zes thema’s een visie op de ontwikkeling van Andijk in de komende 10 jaar. De Kernvisie Andijk kwam voor het grootste gedeelte tot stand in de coronatijd. Met dus veel digitaal overleg. Onder de regie van de Stuurgroep en de Dorpsraad werkten de inwoners van Andijk mee aan het schrijven van de Kernvisie Andijk 2020-2030. De Kernvisie kreeg hiermee een breed draagvlak. De inwoners van Andijk hebben bijgedragen door vragenlijsten in te vullen. Ook gaven ze hun mening in e-mails en brieven. De stuurgroep heeft bovendien veel gesprekken gevoerd. In de komende tijd wordt de kernvisie vertaald naar een concreet werkplan. In dit plan worden de doelen en activiteiten uitgezet voor de komende jaren.

De kernvisie van Andijk is de 11e visie voor in totaal 13 kernen.