MEDEMBLIK - Per 1 november neemt Sportbedrijf Medemblik het beheer en de exploitatie over van vijf gemeentelijke accommodaties: de Bloesem (Wognum), de Muiter (Medemblik), de Klamp (Andijk), de Munt (Medemblik) en de Krimper (Andijk). Na een sollicitatieprocedure heeft de selectiecommissie drie bestuurders voorgedragen voor het Sportbedrijf. Op 19 september is dit driekoppige bestuur benoemd door wethouder Harry Nederpelt, die namens de gemeente gemandateerd aandeelhouder van het Sportbedrijf is. Jos Oostenbrink is benoemd tot voorzitter, Geert Mos tot secretaris en Lars Rustenburg tot penningmeester. Barbara Schaapsmeerders-Hagemans is aangesteld als manager van het Sportbedrijf. Binnenkort zal er door het Sportbedrijf met alle (vaste) gebruikers van de vijf genoemde accommodaties een kennismakingsbijeenkomst worden ingepland.


Jos Oostenbrink: Voorzitter

Heeft een brede ervaring op het gebied van huisvesting, onderhoud, vastgoed en facilitaire zaken. Zijn grote maatschappelijke betrokkenheid komt tot uiting door de vele vrijwillige (bestuurs) functies bij maatschappelijke- en sportorganisaties. Hij kijkt ernaar uit om, via het Sportbedrijf, bij te dragen aan het plezier in sport en bewegen voor inwoners.

Geert Mos: Secretaris

Heeft het afgelopen jaar als raads-/commissielid de aanloop naar het sportbedrijf actief meegemaakt en is er van overtuigd dat hiermee een goede stap kan worden gezet om een aantal belangrijke voorzieningen gezamenlijk sterk en goed te organiseren.
Hij heeft veel ervaring op het gebied van financiën en bedrijfsvoering, HRM en bestuur en management.

Lars Rustenburg: Penningmeester

Heeft diverse bestuursfuncties bekleed en heeft een passie voor het opstarten en door ontwikkelen van maatschappelijke initiatieven. Hij is zelf erg sportief en zet zich graag in voor de samenleving.

Barbara Schaapsmeerders-Hagemans: Manager

Heeft bijna 25 jaar managementervaring in het commercieel/maatschappelijk exploiteren van sportaccommodaties. Ze is gedreven, verbindend en denkt graag in mogelijkheden. Sport speelt een belangrijke rol in haar leven en ze geniet ervan om mensen in beweging te brengen.

Sterk team

Het Sportbedrijf is een zelfstandige organisatie met een eigen bedrijfsvoering, een onafhankelijk bestuur en een manager in loondienst. Wethouder Gerben Gringhuis, gemeentelijk opdrachtgever van het Sportbedrijf: “Het is belangrijk dat het bestuur en het management goed kunnen samenwerken. Zeker in de opbouwfase. Zij moeten in gezamenlijkheid een goede exploitatiebasis neerzetten en zorgdragen voor rust en kwaliteit in de beheertaken. Met dit team, heb ik er alle vertrouwen in dat dat goed komt. De gekozen bestuursleden zijn zeer ervaren en vullen elkaar goed aan. Ik verwacht dat ze een sterk team zullen vormen en de manager goed kunnen aansturen en ondersteunen.