MEDEMBLIK - In maart zijn we gestart met maaiwerkzaamheden. Voor het maaien moeten de gazons en walkanten vrij zijn van boten en andere objecten.Aan de eigenaren van boten/bootjes vragen wij deze zo spoedig mogelijk te verwijderen. Ook treffen we gezonken boten aan. Deze boten moeten door de eigenaar weer boven water gebracht worden. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Meer toezicht

Na 3 april wordt er scherper toegezien op (gezonken)boten en andere objecten op/in de openbare ruimte. Boten en objecten die na 3 april nog steeds op een gazon, walkant of gezonken worden aangetroffen, kunnen door de gemeente worden afgevoerd. De kosten hiervan zijn voor de eigenaar.