MEDEMBLIK - De formerende partijen in de gemeente Medemblik hebben hun programma op hoofdlijnen rond. De coalitie bestaande uit CDA (5 zetels), Gemeentebelangen (5 zetels), MORGEN! (4 zetels) en D66 (2 zetels) heeft donderdagochtend haar coalitieakkoord in concept gepresenteerd aan alle fractievoorzitters.


Adviesronde inwoners en oppositie

Op zaterdagochtend 25 juni krijgen inwoners en ondernemers de gelegenheid om van gedachten te wisselen met de formerende partijen over het conceptakkoord tijdens een openbare adviesronde in het gemeentehuis. Inwoners zijn uitgenodigd om kennis te nemen van het programma, vragen te stellen of advies te geven. Iedereen is van harte welkom.

“Financiële positie verstevigen”

Formateur Astrid Nienhuis: “Nu is het aan inwoners en ondernemers om de coalitie te adviseren. De gemeente Medemblik moet de komende twee jaar eerst het eigen huis op orde brengen. Dit betekent dat er in de eerste jaren van deze periode geen speelruimte is voor politieke ambities. Dat is geen fijne boodschap, maar dat is wel de realiteit.”

CDA Fractievoorzitter Els van den Bosch: “Eind mei hebben we onder deskundige en plezierige procesbegeleiding van formateur Astrid Nienhuis de onderhandelingen hervat. Met genoegen constateer ik dat alle formerende partijen samen de schouders eronder willen zetten met een conceptakkoord als resultaat. Er is bewust gekozen voor een brede coalitie. Wij nemen in deze financieel onstuimige tijden onze verantwoordelijkheid.”

Adviesronde

Inwoners en ondernemers zijn welkom op zaterdag 25 juni van 10.30 uur tot 12.00 uur in het werkcafé van de gemeente Medemblik in Wognum (midden gebouw). Aanmelden is niet nodig. Het conceptakkoord is te vinden op deze website .

Vervolg

Voor het zomerreces wordt het definitieve coalitieakkoord gepresenteerd en de wethouders benoemd.