MEDEMBLIK - Op maandagavond 26 juli organiseerde archivolt architecten in opdracht van gemeente Medemblik een bijeenkomst in de Bonifaciuskerk in Medemblik. Onderwerp van de bijeenkomst was de scheefstand van de kerktoren. Op de bijeenkomst werd aan de aanwezige omwonenden en geïnteresseerden uitleg gegeven over een onderzoek dat - in opdracht van de gemeente - is gedaan naar de scheefstand van de toren. Ook konden er vragen worden gesteld. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat de scheefstand van de Bonifaciustoren geen gevaar oplevert voor omwonenden en bezoekers van de kerk.


Erkend bureau

Inwoners van Medemblik maken zich al enkele jaren zorgen over de scheefstaande toren van de Bonifaciuskerk. Vooral vanwege het gevaar van instorten. Vanaf september 2020 is archivolt architecten - een erkend bureau op het gebied van de restauratie van monumenten - bezig geweest met onderzoek. Dit onderzoek deden zij samen met een aantal specialistische adviseurs. Doel van het onderzoek was een totaal advies voor toren en kerk als geheel.

Scheefstand minder erg dan eerder gedacht

Een van de conclusies van het onderzoek was dat de scheefstand van de kerktoren minder erg is dan op basis van eerder onderzoek werd gedacht. Dat heeft te maken met de manier van meten. Bij eerdere metingen werd de spits van de kerktoren niet meegenomen in de berekeningen. Voor dit recente onderzoek werd de kerktoren in zijn geheel ingemeten. Ook is de techniek inmiddels verder dan bij vorige onderzoeken, waardoor er nu in 3D kon worden gemeten. Door de nieuwe meetmogelijkheden is nu bevestigd dat de kerktoren zich recht bij de spits. Dit betekent dat de toren krom staat en niet massief zakt. En daaruit volgen enkele conclusies:

  • De scheefstand van de Bonifaciustoren vormt geen gevaar voor omwonenden en bezoekers;
  • De toren blijft nog zeker decennia tot eeuwen overeind staan;
  • Het is niet nodig om de toren een nieuwe fundering te geven;
  • Omdat er geen nieuwe fundering nodig is, is er ook geen sprake meer van mogelijke verstoring van de beschermde archeologische bodem waarop de kerk is gebouwd.

Aanwezigen blij

De mensen die aanwezig waren bij de bijenkomst gaven aan dat zij blij waren met de presentatie en de uitleg die zij hebben gekregen. De gemeente hoopt vooral dat de conclusies de zorgen van bewoners weg zal nemen.

Tweede bijeenkomst in augustus

Voor geïnteresseerden die de bijeenkomst op 26 juli hebben gemist, wordt er in augustus een tweede bijeenkomst georganiseerd. Als u daarbij wilt zijn, houd dan onze kanalen in de gaten voor de precieze datum.