ANDIJK - Dinsdagmiddag 6 juli is buurtmoestuin ‘Een lief plekje grond’ naast verzorgingshuis Sorghvliet in Andijk officieel geopend. Wethouder Welzijn Dirk Kuipers en Dick Visser namens Woningstichting Het Grootslag onthulden samen het naambord ‘een lief plekje grond’ in aanwezigheid van bewoners en buurtorganisaties. Lief plekje grond is ontleend aan de titel van het Andijker volkslied.

Er waren vertegenwoordigers van de Omring, Ouderenbonden, Dorpshuis en het jongerencentrum en natuurlijk veel bewoners om de tuin feestelijk in gebruik te nemen. Opbouwwerker Sylvette Ernsting gaf aan dat de hele zomer elke dinsdagmiddag met elkaar ‘koffie drinken in de tuin’ georganiseerd blijft worden. Bij voldoende interesse komt er een vaste tuinavond op de woensdagavond.

Wethouder Kuipers: “Dit tuinproject zorgt voor verbinding en ontmoeting tussen buurtbewoners en de ouderen uit de aanleunwoningen van Sorghvliet. Een mooi initiatief van Het Grootslag.”

Dick Visser zei namens Het Grootslag: “Vanaf de jaren ‘50 van de vorige eeuw was Sorghvliet een baken voor ouderenzorg in Andijk. Door de overgang van het oude open verzorgingshuis naar beschermd wonen zijn bewoners meer op zichzelf en hun naasten aangewezen. Deze tuin is daarmee extra belangrijk geworden”.

Vanaf 2016 nam Woningstichting Het Grootslag het besluit om mee te werken aan de verhuizing van de cliënten van verzorgingshuis Sorghvliet naar een nieuwe locatie voor Beschermd Wonen op de Sorghvlietlaan. De nieuwbouw is eind 2020 opgeleverd. Deze keus is ingrijpend geweest voor de huidige bewoners van Sorghvliet en de aanleunwoningen.