MEDEMBLIK - De gemeente Medemblik stelt dit jaar een nieuwe woonvisie op. De gemeente heeft te maken met verschillende uitdagingen op het gebied van wonen: Hoe houden we de woningmarkt toegankelijk voor jongeren en starters? Hoe zorgen we voor passende huisvesting voor de vergrijzende bevolking? En hoe gaan we om met de huidige woningvoorraad die voornamelijk uit grote koopwoningen bestaat, terwijl de gemiddelde huishoudensgrootte steeds verder afneemt? De woonvisie gaat in op dit soort vraagstukken en geeft richting aan het beleid dat de gemeente de komende jaren hierop voert. Om tot een visie te komen, raadpleegt de gemeente haar inwoners.

Enquête woonvisie

De gemeente vindt het belangrijk om ook de mening van haar inwoners mee te nemen bij het opstellen van de woonvisie. Inwoners kunnen mening geven via de link Woonvisie Medemblik 2024 (office.com) tot 14 september. Ook is het mogelijk om verder met ons mee te denken in een inwonerspanel tijdens de ‘avond van het wonen’ die op 5 oktober georganiseerd wordt. Tijdens deze bijeenkomst leveren ook gemeenteraadsleden, belanghebbenden en samenwerkingspartners hun bijdrage. Alle inbreng nemen we mee en wegen we af bij het opstellen van de woonvisie.

Vervolg

Terugkoppeling van alle inbreng vindt digitaal plaats en is circa half oktober te lezen op www.medemblik.nl. Alle antwoorden verwerken wij anoniem. De woonvisie is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 gereed.