MEDEMBLIK - Het college van gemeente Medemblik besloot in juli 2023 een budget van 100.000 euro beschikbaar te stellen voor het Cultuur Noodfonds. Een regeling die is bedoeld om culturele organisaties of verenigingen, die door de Coronapandemie in financiële problemen zijn geraakt, te ondersteunen. De gemeente heeft het volledige beschikbaar gestelde subsidiebedrag toegekend. Zeven culturele instellingen en verenigingen ontvangen financiële steun vanuit het noodfonds.


Bericht over aanvragen

Alle organisaties en verenigingen die een beroep hebben gedaan op het Cultuur Noodfonds, hebben van de gemeente inmiddels bericht ontvangen. De aanvragen zijn zorgvuldig beoordeeld volgens de door het college vastgestelde “Nadere regels Cultuur Noodfonds Medemblik 2023”. Op basis van deze beoordeling is financiële steun toegekend aan zeven culturele instellingen en verenigingen, Bakkerijmuseum, Harmonie en drumband Crescendo, Historische Stichting de Cromme Leeck, Huis Midwoud, Muziekvereniging Excelsior Andijk, Oorlogsmuseum en het Stoommachinemuseum. De toekende subsidies variëren van 4.500 euro tot 28.500 euro.

Cultuursector belangrijk

Het Cultuur Noodfonds maakt het mogelijk om culturele instellingen en verenigingen te helpen die specifiek door de Coronapandemie in financiële problemen zijn geraakt. De subsidie draagt bij aan het verlichten van financiële druk en het bevorderen van hun belangrijke culturele bijdragen. Gerben Gringhuis, cultuurwethouder van gemeente Medemblik: “De cultuursector vormt een belangrijk onderdeel van onze gemeente. Die culturele infrastructuur koesteren we en willen we graag behouden voor de toekomst. Het Cultuur Noodfonds ondersteunt daarin. Vooral voor veel kleinere instellingen en verenigingen heeft Corona grote gevolgen gehad. Het is ontzettend fijn dat we de mogelijkheid hebben om ook hen vanuit dit noodfonds te helpen.”