HAUWERT - Op 8 juni tekenden wethouder Andrea van Langen en ontwikkelaar Schouten uit Haarlem een intentieovereenkomst om te bouwen in Hauwert. Het gaat om één vrijstaande woning, twee 2 onder 1 kapwoningen, vier goedkope starterswoningen en vier betaalbare seniorenwoningen. Dit worden geen sociale huurwoningen.

Van Langen: “We zijn bezig met een inhaalslag om in elke kern woningen toe te voegen. Ik ben blij dat we nu ook voor Hauwert concrete stappen kunnen zetten. ”De volgende fase is dat de noodzakelijke onderzoeken worden gedaan om te komen tot een concept Stedenbouwkundig plan. Als daar overeenstemming over is kan het bestemmingsplanwijziging starten. Naar verwachting duurt het een jaar of twee voor de woningen in Hauwert zijn gebouwd.

Dit woningbouwprogramma was medio 2020 met de ontwikkelaar afgesproken en wijkt af van het in januari 2021 vastgestelde kader van minimaal 25 % huurwoningen in woningbouwplannen.

Schouten: ”Het belangrijk dat er voor iedereen in het dorp aanbod blijft. Hauwert is een uniek dorp met een grote variatie aan woningtypen. Deze speciale kwaliteit willen we letterlijk uitbouwen.”