WERVERSHOOF - Op dinsdag 15 februari werd er in sportpark De Westrand informatie gegeven over het nieuwe woningbouwproject aan de Slotlaan in Wervershoof.

Zo’n 200 geïnteresseerden onder wie een groot deel jongeren en twintigers lieten zich informeren over het plan. De gemeente Medemblik, woningcorporatie Het Grootslag en de Dorpsraad Wervershoof zijn bezig met het ontwikkelen van een woningbouwplan met 31 woningen aan de Slotlaan in Wervershoof. Dit is de voormalige locatie van tennisvereniging De Kaag. Het gaat om een plan met 18 koopwoningen en 13 huurwoningen.

CPO

Uitgangspunt is om het plan voor de koopwoningen samen (in collectief particulier opdrachtgeverschap) met de aspirant kopers te ontwikkelen en realiseren. Op deze wijze krijgen de eigenaar bewoners maximale invloed op de indeling, de kwaliteit en het ontwerp van de eigen woningen. Ruim 70 bewoners hebben zich opgegeven als belangstellende voor het project. Het gaat vooral om mensen uit Wervershoof.

Snel aan de slag

Bram Visser van de dorpsraad is niet verbaasd over deze grote belangstelling. Volgens Bram Visser is er veel vraag naar woningen. Gezien belangstelling voor en het enthousiasme over het plan hoopt hij dat het plan snel uitgewerkt en gestart kan worden met de bouw.

Wethouder Andrea van Langen was ook aanwezig en sprak veel mensen over hun wens een woning te kopen of huren. “Er zijn heel veel (jonge) woningzoekenden in Wervershoof. Dat heb ik al eerder ervaren tijdens een informatiebijeenkomst over het Zeehoekterrein. We doen ons best vanaf nu de vaart in het proces te houden en voldoende betaalbaar te bouwen, zodat we deze mensen allemaal een toekomst kunnen bieden in het dorp. Lukt het niet hier dan komen er wellicht nieuwe kansen bij toekomstige plannen zoals De Zeehoek en De Tegel”.

Loting

Uit de groep belangstellenden zal op basis van loting de groep aspirant kopers worden geselecteerd. Vervolgens wordt deze groep betrokken bij de verdere planuitwerking en realisatie.