MEDEMBLIK - Op 4 juni wandelde Andrea van Langen, wethouder Groen en Openbare Ruimte, langs het Egboetswater in Oostwoud met de Werkgroep Biodiversiteit Medemblik. Daar leerde ze over de mogelijkheden om flora en fauna flink te verrijken. Ze namen ook het rapport ‘Meer Kleur in Medemblik’ in ontvangst. Wethouder Van Langen reageerde: “Samen met onze inwoners en organisaties werken we waar mogelijk graag mee aan meer biodiversiteit in onze gemeente.”


De Werkgroep Biodiversiteit Medemblik die sinds 2019 actief is, geeft in het rapport ‘Meer kleur in Medemblik’ aanbevelingen voor meer biodiversiteit langs een fiets, wandel en vaarroute in het Egboetswater, nabij de Pukweg te Oostwoud. Dit gebied wordt beheerd door Recreatieschap Westfriesland. Twee kaarten en vele foto’s geven aanbevelingen hoe ter plekke de biodiversiteit verbeterd kan worden.

Ook geven ze suggesties mee hoe de route kan worden aangepast en uitgebreid. De werkgroep richt zich naast bomen, struiken en kruidensoorten ook op insecten, allerlei wilde dieren op het land en in de lucht, maar vooral ook op insecten, planten en dieren die in het water leven.

Voorzitter Nico Slagter van het Recreatieschap Westfriesland : ”Dit rapport sluit mooi aan op de doelstellingen van het Pact Westfriesland dat zeven gemeenten momenteel uitvoeren. Natuur en biodiversiteit is namelijk een belangrijk en onmisbaar aspect bij andere opgaven. Denk bijvoorbeeld aan de bevruchting van gewassen voor onze land en tuinbouw. Primair zijn wij er voor de recreatie, maar op een zeer hoge tweede plaats komt zeker natuurbehoud.”

Directeur Karel Schoenaker van het Recreatieschap: “Het plan heeft een hoog ambitieniveau. Dat is goed maar vraagt wel om intensief beheer en investeringen. Dat is een grote uitdaging voor de uitvoering. Ik wil daarom graag aanbieden om samen met de werkgroep en mijn collega’s te kijken wat er wel kan binnen de mogelijkheden.”

De gemeente is blij met dit initiatief uit de samenleving. Zij hecht veel waarde aan behoud en verbetering van biodiversiteit. Dit initiatief laat zien dat ook deze partijen diezelfde kant op willen. De gemeente herziet op dit moment de Biodiversiteitsnota uit 2013 en kan de gegevens uit deze rapportage daarbij betrekken. Daarnaast gaat de gemeente in gesprek met KNNV en IVN over de rapportage en de richting die de gemeente op kan gaan.

De werkgroep is een initiatief van drie partijen: De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, het IVN, Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid en GroenLinks Medemblik. Hun belangrijkste doel is het verbeteren van de biodiversiteit in Medemblik. Dit rapport is een eerste product van hun samenwerking.

Behalve aanbevelingen geven, willen ze, door de uitwisseling van elkaars projecten en een verdere samenwerking, elkaar aanvullen en versterken. Onderwerp? Het in stand houden en verbeteren van de natuurwaarden in Medemblik en Westfriesland. Daarbij willen ze praktisch zijn, projectmatig werken en onze kennis en expertise delen met andere groepen en organisaties en de afdeling Groenbeheer van de gemeente.