MIDWOUD - De gemeente heeft iepenziekte geconstateerd bij vier van de zeven iepen aan de zuidzijde van het hoofdveld van voetbalvereniging MOC. De iepenziekte is zeer besmettelijk, ook dood hout, zoals meegenomen brandhout, kan een besmettingshaard zijn. Dit lijdt tot gevaarlijke situaties en dat wil gemeente Medemblik te allen tijde voorkomen.


Acht bomen verwijderd

Aan de zuidzijde worden daarom alle acht bomen verwijderd. Zeven van deze bomen zijn iepen. De achtste boom, een overgebleven es, wordt om veiligheidsredenen ook verwijderd. Deze boom heeft altijd in de luwte van de Iepen gestaan en zou nu een gevaarlijke windvang worden.

Werkzaamheden

De werkzaamheden vinden plaats op woensdag 26 juli. Omdat de bomen zo groot zijn, worden ze weggehaald met behulp van een torenkraan. Op de plek waar de torenkraan komt te staan is het fietspad één á twee dagen niet toegankelijk. Ook het doorgaande verkeer langs de Tripkouw zal waarschijnlijk enig hinder ondervinden omdat fietsers tijdelijk gebruik moeten maken van een klein stukje van de rijbaan.