ABBEKERK - In het centrum van Abbekerk gaan we een plan, bestaande uit 38 woningen, realiseren. De gemeente Medemblik heeft overeenstemming met de grondeigenaren en de lokale projectontwikkelaar Botman Projectontwikkeling. Om de realisatie mogelijk te maken, moet het huidige bestemmingsplan worden gewijzigd. Het nieuwe plan voor deze locatie ligt ter inzage.

Inloopbijeenkomst op 9 juni
Wij willen inwoners van Abbekerk graag in de gelegenheid stellen om een toelichting te krijgen op de plannen en om vragen te stellen. Daarom organiseren we een inloopbijeenkomst op donderdag 9 juni van 17.00 tot 19.00 uur in Het Nieuwe Bonte Paard te Abbekerk. Inwoners kunnen tijdens dit tijdvak de bijeenkomst bezoeken.

Programma

Tijdens deze informatiebijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod:
- het stedenbouwkundig plan;
- het bestemmingsplan;
- het woningbouwprogramma;
- planning van de werkzaamheden.
Het is mogelijk om vragen te stellen en in gesprek te gaan met medewerkers van de gemeente, de Woonschakel en de projectontwikkelaar. Er is tijdens deze avond nog geen verkoopinformatie beschikbaar. Het bestemmingsplan is in te zien via: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/Plancode: NL.IMRO.0420.BPABBWERF-ON01

Na de bijeenkomst wordt de informatie ook gedeeld via onze webpagina op www.medemblik.nl.