MEDEMBLIK - Alle drie de partijen hebben een deel van de grond van de beoogde wijk in bezit. In de overeenkomst spreekt gemeente Medemblik de intentie uit haar deel aan de ontwikkelcombinatie te willen verkopen. Zover is het nog niet, eerst wordt dit plan nog verder verkend en uitgewerkt. Wethouder van Langen: “De nieuwe woonwijk voorziet in de woningbehoefte van Medemblik. Het woningbouwprogramma levert een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing en verjonging van de woningvoorraad in de kern Medemblik. Ook maakt het doorstroming binnen de kern en de gemeente mogelijk.”

Duurzame en waterrijke wijk.
De gemeenteraad heeft de kaders vastgesteld waar de wijk aan moet voldoen. Er komen woningen voor starters, gezinnen, huurders en 55-plussers. Met huurwoningen, betaalbare koopwoningen, 2-onder-1-kapwoningen en vrije kavels. Het wordt een waterrijke wijk met veel groen, gelegen in de polder. Duurzaamheid speelt een grote rol. De woningen zijn gasloos en zijn zoveel mogelijk energieneutraal. Omdat de wijk aan de rand van Medemblik ligt is het belangrijk dat de wijk mooi in de omgeving past.

Ondertekening op ‘gepaste afstand’
Vanwege de coronamaatregelen is besloten dat niet gezamenlijk ondertekend kon worden. Wethouder Van Langen, Peter Langenberg, directeur Zeeman Vastgoed, en Peter van Oeveren, directeur projecten BPD, zetten daarom ieder afzonderlijk hun handtekening op drie puzzelstukken. Deze puzzelstukken werden op een later tijdstip symbolisch in elkaar geschoven.

Peter van Oeveren (BPD): “Afgelopen jaar hebben we de basis gelegd voor de randvoorwaarden van het nieuwe stukje Medemblik. Nu is het de taak om de in deze samenwerking een prachtige invulling van het gebied te maken die, in alle opzichten, past bij Medemblik.”

Peter Langenberg (Zeeman Vastgoed): “Als partner in de ontwikkelcombinatie voor de nieuwe woonwijk ‘Molenblik’ zijn wij zeer enthousiast over de samenwerking met zowel BPD Ontwikkeling als de gemeente Medemblik. We zijn ervan overtuigd, dat we er samen in zullen slagen om van Molenblik net als van Schepenwijk wederom een succesvolle woonwijk te maken!”

Molenblik
De nieuwe wijk krijgt de projectnaam Molenblik. De wijk wordt deel van de Schepenwijk. Het betreft een werknaam die verwijst naar de historische windmotor die naast de nieuwe wijk staat. Een windmotor is een type molen dat water van een lager niveau naar een hoger niveau verplaatst. Deze molen, een poldermolen, is van grote cultuurhistorische waarde en is een rijksmonument. Door de ligging en de vorm is de molen van beeldbepalende waarde in het open polderlandschap. De aanstaande bewoners hebben vanuit hun huizen uitzicht op deze mooie molen, daarom is gekozen voor de naam Molenblik.

Planning
De tweede helft van dit jaar is gereserveerd voor onderzoek ten behoeve van het bestemmingsplan, het ontwerpen van de wijk en het organiseren van een informatiebijeenkomst. De bestemmingsplanprocedure loopt naar verwachting gedurende de eerste twee kwartalen van 2021. De verkoop van de woningen en kavels staat gepland voor het vierde kwartaal van dat jaar. Als alles volgens plan verloopt kunnen de bouwwerkzaamheden starten in het eerste kwartaal van 2022.

Meer informatie:
Meer informatie kunt u vinden op de pagina ‘Molenblik in Medemblik’. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkeling van dit project, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Informatie over Molenblik