ANDIJK - Kinderboerderij De Put bevindt zich op een oude vuilstort die veilig is afgedekt met een grondlaag. Dit is een geliefde plek in Andijk om even te wandelen, te sporten, te spelen of de kinderboerderij te bezoeken. De gemeente Medemblik doet onderhoud aan de afdeklaag op de voormalige vuilstort. Inmiddels zijn er diverse speeltoestellen verwijderd, zijn er bomen gekapt en struiken weggehaald. Ook zijn alle hekken en opstallen van de kinderboerderij verwijderd. Dit was helaas allemaal noodzakelijk omdat dit hele gebied verhoogd gaat worden.


De aanbestedingsprocedure heeft meer tijd gevraagd dan verwacht, vanwege de geldende saneringsprocedure.

Planning
Tweede helft van juni start aannemer Etten uit Andijk met het aanvoeren van grond en het ophogen van de wandelpaden. Voor dit groot onderhoud is het gehele terrein afgesloten. Het streven is om begin augustus het terrein weer open te stellen voor bezoekers. Na de zomervakantie wordt de hele kinderboerderij weer opnieuw ingericht, zodat eind van het jaar alle dieren weer terug kunnen.

Achtergrond
De afdeklaag voldoet op dit moment niet meer aan de minimale eisen omdat er in de loop van de tijd grond wegzakt in de ondergrond. De afdeklaag moet dus weer worden aangevuld. Door dit nu royaal te doen kunnen inwoners de kinderboerderij en de speeltuin de komende jaren blijven bezoeken. Ook vinden er aanpassingen aan de indeling van het terrein plaats.