MEDEMBLIK - Waarnemend burgemeester Dennis Straat was zondagmiddag 30 april in de Bonifaciuskerk om een Koninklijke onderscheiding uit te reiken aan Kees en Rutie Breebaart. Hij deed dat bij aanvang van het afscheidsconcert voor het echtpaar dat onlangs verhuisde naar Bodegraven.


Het echtpaar Breebaart heeft veel betekend voor verenigingen en organisaties in Medemblik.

Kees Breebaart is sinds 2002 bestuurslid van IJsclub Radboud en zette zich als ‘IJsmeester’ in voor het schaatsen en voor Radboud Inline Skating. Kees behartigt ook de belangen van het Pieter Backer orgel in de Bonifaciuskerk. Dit doet hij via het bestuur van de Stichting Pieter Backer Orgel

Rutie Breebaart-Draisma was van 2004 tot 2013 bestuurslid en lid van de muziekcommissie van de Gemengde Zangvereniging Medemacala Vocali. Tot op heden actief binnen de concertcommissie waarvoor zij de contacten legt met musici en solisten, de concertruimte regelt en verantwoordelijk is voor de PR van de concerten.

Samen maken Kees en Rutie al 20 jaar deel uit van het bestuur van Stichting tot behoud van Zwemmarathon Stavoren – Medemblik. Rutie als secretaris/penningmeester tot 2019. Kees was verantwoordelijk voor het materiaal. Zij hebben met hun vele activiteiten gezorgd voor verbinding in de gemeenschap. Zo kon de Bonifaciuskerk uitgroeien tot een belangrijk cultureel centrum in Westfriesland.

Afscheidsconcert

Kees en Rutie stonden altijd klaar voor veel goede doelen in Medemblik. Als dank voor hun grote bijdrage voor cultuur en sport in Medemblik organiseerde de Stichting Pieter Backerorgel, Stichting Bonifaciuskerk en Medemalaca Vocali een afscheidsconcert. Kees en Rutie zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.