MEDEMBLIK - Zeven inwoners van gemeente Medemblik worden tijdens de Lintjesregen verrast met een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Frank Streng brengt maandag 26 april deze inwoners thuis de versierselen, bloemen en een toespraak. Zes zijn door het kapittel benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Eén werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Vanwege de coronamaatregelen maakt de burgemeester er dit jaar een tuinfeestje van.Mevrouw Tonia van der Wal – de Vries (66) Medemblik
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van der Wal is sinds 1988 actief als vrijwilliger.
Van 1988 -2001 was zij bestuurslid van de KNV EHBO afdeling Medemblik. Zij zette zij zich in als, penningmeester en assistente bij de EHBO-lessen en postte bij evenementen.


Zij was oprichter en voorzitter van Stichting Twinkle Stars (inmiddels opgeheven). Deze stichting zette zich in voor kinderen die op of onder de armoedegrens opgroeien in Westfriesland, Hollands Kroon, Heerhugowaard en Alkmaar.


Momenteel is mevrouw nog actief als voorzitter bij Stichting Diagnose Kanker. Mevrouw Van der Wal en haar man zijn hiervan de oprichters. Stichting Diagnose Kanker is een brede organisatie die zich inzet voor kankerpatiënten en hun naasten, en brengt duizenden kankerpatiënten met elkaar in contact. De Stichting maakt gebruik van een eigen mailserver. Elke dag weer met een berichtenstroom van zo'n vierhonderd tot vijfhonderd berichten. Uit deze enorme hoeveelheid mails blijkt dat de stichting in een grote behoefte voorziet: onderling contact maakt een einde aan het isolement, waarin kankerpatiënten in terecht dreigen te komen.


Mevrouw Van der Wal en haar man zijn oprichters van het Inloophuis Medemblik. Mevrouw is daar tevens coördinator, gastvrouw en mindfulness coach. Het Inloophuis geeft steun aan mensen die worden geconfronteerd met kanker of een andere levensbedreigende ziekten. Tonia van der Wal kreeg eind 2016 een hartinfarct en dat bevestigde gelijk ook het gevoel dat een inloophuis er niet alleen voor kankerpatiënten moet zijn.


Mevrouw zet zich al jaren in als vrijwilliger voor diverse stichtingen, waarbij haar inzet voor Stichting Dalisay Recovery bijzonder is te noemen. Zelf heeft zij haar kleindochter verloren aan een eetstoornis. Mevrouw zet zich met hart en ziel in, om andere mensen met een eetstoornis te helpen met hun herstel. Dit doet zij door te luisteren en door er altijd te zijn bij activiteiten van de Stichting en tijdens bijeenkomsten eenieder te voorzien van eten en/of drinken en een (bemoedigend) praatje of gesprek te hebben.De heer Ko Groot (74) Nibbixwoud
Lid in de Orde van Oranje-Nassau


Sinds 1969 zet de heer Groot zich al in als vrijwilliger. Een aantal vrijwillige activiteiten liggen al een tijdje in het verleden. Zo was hij secretaris van Carnavalsvereniging De Krotenkokers Wognum (1968-1974), voorzitter en jeugdtrainer van badmintonvereniging Upsilon (1976-1978) en zette hij zich in voor de stedenband tussen Wognum en zustergemeente Hlinsko (1991-2001). Hoewel onderdeel van zijn werk als gemeentesecretaris, besteedde hij veel vrije tijd aan de stedenband. De heer Groot was betrokken bij de opstart van het leerlingenvervoer voor het aangepast onderwijs (later uitgerold in de gehele regio) (1969-1975). Van 2011 tot 2017 heeft de heer Groot een grote bijdrage geleverd aan de oprichting van de Dorpsraad Nibbixwoud.


De heer Groot zet zich in voor het zichtbaar maken en het bewaren van het cultureel erfgoed van Westfriesland. Van 1953 tot 1999 was hij secretaris bij het Westfries Genootschap. De heer Groot is nu zo’n 15 jaar commissielid en verantwoordelijk voor diverse publicaties. Ook is hij lid van de commissie Westfriesland-prijs.


In 2019 is de heer Groot begonnen aan het archiveren van documenten van de RK-parochies van Zwaagdijk-West, Nibbixwoud en Wognum. Hij heeft een grote berg papier geordend, geselecteerd en het archief overgebracht naar het Westfries Archief. Een klus waar niemand aan wilde beginnen, maar de heer Groot wel.


Tenslotte is hij actief bij de Historische Stichting De Cromme Leeck. Hier was hij initiatiefnemer bij de oprichting en voorzitter van de bouwcommissie ‘Huisje van Oud’. Hij schreef sinds 1997 ca. 28 artikelen voor het jaarboek. Ook schreef hij de uitgave Tot uw dienst, Wognum in Oude Ansichten en een publicatie over Saalhof.De heer Ben Droog (71) Wervershoof
Lid in de Orde van Oranje NassauDe heer Ben Droog begon zijn vrijwilligerswerk voor de St. Werenfridus parochie in Wervershoof. Hij zet zich in (sinds 1989) voor het “Kindje Wiegen” op 1e kerstdag, de kindernevendiensten, is lector sinds 2013 en vanaf 2018 lid van de Parochieraad. Daarnaast is hij redactielid van het parochieblad Nu en Straks.
Bekend als ‘meester Ben’ is hij al jarenlang een vertrouwd gezicht in Wervershoof.


Vanaf 1998 betrokken bij de gemeenschapsveiling Wervershoof. Eerst als lid van het bestuur en vanaf 2010 als voorzitter van de Stichting. Vele jaren wijkloper (2004 tot heden). Op de veilingavond zelf neemt hij plaats achter de microfoon om de koopjes aan te kondigen. De grote opbrengsten van de veiling worden naar verhouding verdeeld over de ongeveer 40 verschillende verenigingen en stichtingen in het kerkdorp Wervershoof.


De heer Droog is sinds 2002 trainer en super vrijwilliger bij VVW tevens penningmeester van ORVWFO. Hij coördineerde de plantjes- en kerstkoekenacties. Is actief betrokken als vrijwilliger bij school- en beachvolleybaltoernooien. Organiseert bij de Organisatie Recreatief Volleybal West-Friesland Oost (ORVWFO) de recreanten volleybalcompetitie in Westfriesland.


Sinds 2013 bij De Wilgenhof in Wervershoof (verpleeghuislocatie) coördinator en organisator van activiteiten voor en met de bewoners. Vanaf 2014 gids voor de Wervershoofse Molen De Hoop. Verzorgt er rondleidingen, coördineert de inzet van de andere gidsen en is lid van het Algemeen Bestuur.
De heer Arian Knip (65) Midwoud
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
In 1967 begon dhr. Knip met vrijwilligerswerk bij Muziekvereniging Midwoud/Oostwoud “OKK” waar hij bugel speelt in het orkest. Hij was vanaf 1970 tot 1973 secretaris en vanaf 1995 tot 2009 penningmeester bij de vereniging. Vanaf 1998 betrokken bij het Druiffestival.


Als boekhouder/financiële administrateur met kennis van zaken was hij (1980-2012) als vrijwilliger actief voor de Gemeentebode Midwoud-Oostwoud.
Bij Uitvaartvereniging Oostwoud-Midwoud is hij penningmeester en contactpersoon voor de nieuwe leden. Heeft tevens de digitale ledenadministratie opgezet.
Bij Activiteitencentrum “Woudrust”/Wijksteunpunt voor ouderen is Arian Knip bestuurslid, sinds 1998 en penningmeester vanaf 2019. Hij zet het beleid uit, bezoekt vergaderingen betreffende ouderenzorg, verzorgt de loonadministratie, verzekeringen en pensioenregeling voor het personeel.


Vrijwilliger bij het Zwembad Midwoud-Oostwoud. In het voorjaar en in de zomer maakt dhr. Knip bij het zwembad schoon, onderhoudt hij het groen en doet herstelwerk.Mevrouw Loes Brandsen – Groen (67) uit Wervershoof
Lid van de Orde van Oranje Nassau.Vanaf 1982 is mevrouw Loes Brandsen-Groen vrijwilliger bij EHBO-vereniging St. Martinus Wervershoof. Zij is lotusslachtoffer, grimeert en helpt EHBO'ers met oefenen.


Voor de Lotuskring Hoorn zet zij zich in als coördinator, verzorgt de aanvragen voor EHBO-verenigingen, brandweeroefeningen, reddingsbrigade en bedrijfshulpverlening.


Vanaf 1995 is mevrouw actief bij de Parochie Onderdijk. Zij is betrokken als lector bij vieringen, avondwaken, doet nazorg bij nabestaanden, maakt de kerk schoon en brengt het parochienieuws rond in het buitengebied. Tot vorig jaar schminkte mevrouw Brandsen jaarlijks Sint en Pieten voor hun bezoek aan de school.

Mevrouw Brandsen-Groen is ook nauw betrokken bij Stichting Roseland. Hier houdt zij zich bezig met de fondsenwerving voor Stichting en is zelf sponsor. Bij het overlijden van haar man vroeg zij, in plaats van bloemen, om een gift voor Roseland in Ethiopië. Van het grote bedrag dat binnenkwam, besloot zij om een stuk grond aan te kopen en in Ethiopië een groentetuin te realiseren. Jarenlang heeft mevrouw Brandsen-Groen het vrijwilligerswerk naast haar werk in de Maatschap gedaan. Samen met haar man hadden ze een tuinbouwbedrijf.Mevrouw Ina Stastra-van der Pol (72) Wognum
Lid in de orde van Oranje-NassauMevrouw Stastra-Van der Pol is al jarenlang actief bij het Leger Des Heils.
Zij begon als (hoofd)leidster bij de Scouting (1965 – 1981). Tijdens nationale- en internationale kampen droeg mevrouw Stastra-Van der Pol de verantwoordelijkheid voor de groep van zo'n 30 jongeren (11 tot 16 jaar). Om de kosten van deze kampen te bekostigen heeft zij diverse acties opgezet. Daarnaast was het plaatselijke werk, de wekelijkse bijeenkomsten, haar hoofdtaak.


In de jaren 1980 – 1985 was zij gezinsbondssecretaresse voor het Leger des Heils. Haar taak was om de wekelijkse bijeenkomst van ongeveer 25 dames te leiden. Ook hier bedacht ze het programma en werkte ze het uit.


In de periode 1985 – 2010 zette zij zich in als Jeugdsergeantmajoor. Hier had ze de verantwoordelijkheid over het gehele jeugd- en jongerenwerk van het korps in Rotterdam. Ze had hier vrijwilligers onder zich die op hun beurt weer verantwoordelijk waren voor zondagsschool, woensdagmiddagclub, scouting, bijbel les, etc.


In 2010 werd mevrouw Stastra-Van der Pol medeorganisator voor de Vakantieweken voor senioren in hotel Belmondt. Deze vakantieweken zijn met name voor (oudere)mensen met kleine beurs. Hier had mevrouw Stastra-Van der Pol de verantwoordelijkheid met een team van drie anderen, waaronder haar man (inmiddels overleden).


In 2008 richtte mevrouw Stastra een naaiclub op voor de minderbedeelden om hen te leren kleding te maken of te herstellen. Dit begon in Rotterdam en na de verhuizing naar Wognum heeft ze dit eerst in Bovenkarspel en later ook opgezet in Alkmaar. In alle drie de plaatsen is dit nog steeds een groot succes. Ze heeft dit kunnen opstarten door sponsoring van diverse bedrijven. Ook vrouwen met een niet-westerse achtergrond komen er om Nederlands te leren spreken. Het initiatief is dus ook op sociaal vlak een goede bijdrage.


Naast alle bovengenoemde activiteiten verzorgt mevrouw vanaf 2010 het kerstfeest voor mensen met een verstandelijke- en lichamelijke beperking, collecteert, helpt in het gebouw en verricht andere hand- en spandiensten. Alles wat zij doet, doet zij vanuit de missie van het Leger Des Heils: Een boodschap die is gebaseerd op de Bijbel.De heer Wim Broekhuizen (72) Wognum
Lid in de Orde van Oranje-Nassau


De heer Broekhuizen begon in 1984 begonnen met vrijwilligerswerk bij volleybalvereniging Wognum. Hij trainde jarenlang de recreanten en was tevens de EHBO-er in de zaal.


Wim Broekhuizen is vanaf 1998 secretaris bij de Tourclub Wognum. Voor de Tourclub is hij een grote stimulator, inspirator en vooral de stille kracht. Verschillende tochten en vijf keer een grote buitenlandse reizen heeft hij georganiseerd.


Ook was hij organisator/secretaris van de Rabo Fietssponsortocht van Rabobank West-Friesland. Als fervent fietser heeft hij voor de Rabobank de mooiste fietstochten samengesteld. Met tomeloze inzet, creativiteit en betrokkenheid. Hij verrast de deelnemers met onontdekte plekken in ons mooie Westfriesland.
Voor de Wandel- en fietsvierdaagse verzorgt hij de secretariële ondersteuning, de afstemming met het bestuur van de Tourclub Wognum, de contacten met de landelijke organisatie, de inzet van de verkeersregelaars, diploma's, medailles en de sponsoring.


Bij de protestantse kerk van Wognum, Benningbroek en Sijbekarspel onderhoudt hij, met nog een andere vrijwilliger, de tuin.
Voor Stichting de Cromme Leek onderhoudt de heer Broekhuizen het Huisje van Oud en verricht hij er hand- en spandiensten. Voor verschillende personen in zijn naaste omgeving is hij mantelzorger. Onder andere voor zijn zus en voor zijn zoon (voor wie hij in 2020 een nier heeft afgestaan).


Hij onderhoudt de tuinen van verschillende dorpsgenoten en is chauffeur en ondersteuner bij bezoek aan het ziekenhuis.