ANDIJK - Door de inval in Oekraïne is een stroom mensen op de vlucht voor het oorlogsgeweld. In Nederland worden 50.000 vluchtelingen opgevangen, in de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2.000 vluchtelingen. Voor de gemeente Medemblik betekent dit een taakstelling van in totaal 119 vluchtelingen. Met het beschikbaar stellen van een tweede noodopvanglocatie in Andijk beoogt het college aan de taakstelling van de Veiligheidsregio te kunnen voldoen.


Noodopvang Andijk, locatie verzorgingstehuis Sorghvliet

Parallel aan het gereedmaken van woonzorgcomplex Huize Almere in Opperdoes, is gestart met de verkenning om ook een noodopvang locatie in Andijk in te richten. Het verzorgingstehuis Sorghvliet komt op korte termijn beschikbaar en is in potentie geschikt als noodopvang locatie. Op dit moment wordt, in overleg met de betrokkenen, een technische beoordeling gemaakt. Bij een positieve beoordeling is de vervolgstap het houden van informatiebijeenkomst zoals eerder ook in Opperdoes is gedaan. Zowel in Andijk als in Opperdoes wordt er nauw samengewerkt met de betreffende dorpsraden.

Opvang in Opperdoes

Het voormalige woonzorgcomplex Almere in Opperdoes wordt nu in gereedheid gebracht voor de opvang van 60 mensen, waarschijnlijk voornamelijk vrouwen en kinderen. Welke vluchtelingen op deze locatie worden opgevangen, wordt bepaald door de Veiligheidsregio.

Alles wordt nu in het werk gesteld om op tijd de opvanglocatie gereed te hebben, dat wil zeggen slaap- en verblijfsruimtes volledig ingericht en met alle faciliteiten op orde. Het is belangrijk dat het een plek is waar de Oekraïnse vluchtelingen zich welkom voelen. Ook wordt gekeken naar wat nodig is voor een voorlopig verblijf in Nederland, zoals registratie bij de gemeente, medische zorg en onderwijs.

Meer informatie

Inwoners die vragen hebben over de vluchtelingenopvang, kunnen contact opnemen met het meldpunt Oekraïne via emailadres meldpuntoekraine@medemblik.nl. Ook is er veel informatie te vinden op de website: https://www.medemblik.nl/over-medemblik/hulp-aan-oekrainers