MEDEMBLIK - Er is een ontwerp gemaakt voor een nieuw buitendijks parkeerterrein dichtbij de binnenstad van Medemblik. Deze locatie bevindt zich aan de Zuiderdijkweg, tegen het centrum aan en biedt ruimte voor circa 265 parkeerplaatsen. Het ontwerp is vastgesteld voor het college van B&W en wordt volgende week gepresenteerd aan de omgeving door middel van een informatiebijeenkomst. Het ontwerp biedt naast parkeren, mogelijkheden voor evenementen en recreatie.

De parkeerdruk is het centrum van Medemblik neemt toe. Reden om nieuwe parkeermogelijkheden buiten het centrum mogelijk te maken. Landschapsbureau Smartland werd aangetrokken voor een passend ontwerp. Gedurende het voorbereidingsproces ontstond de gedachte om meer uit de locatie te halen, mede op aanraden van de Provincie Noord-Holland. Smartland heeft in samenwerking met kunstenaarsgroep Observatorium de parkeervoorziening opgewaardeerd tot een landschapsontwerp waarbij ook mogelijkheden voor evenementen en recreatie worden geboden. Deze ambities worden, naast de provincie, omarmd door belanghebbenden als Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Hollands Kroon.

Wethouder Andrea van Langen: “Deze locatie net buiten het centrum van de stad is uniek en we gaan er iets moois van maken”. De plek leent zich voor meer dan uitsluitend parkeren. Het college is trots op het gemaakte ontwerp en hoopt inwoners en bezoekers hier ook enthousiast voor te maken.”

Informatiebijeenkomst 12 april

Iedereen die belangstelling heeft, kan het ontwerp bekijken tijdens de inloopbijeenkomst op dinsdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur in de Bonifaciuskerk in Medemblik. Vooraf aanmelden is niet nodig. Het ontwerp wordt getoond en het is mogelijk om vragen te stellen en suggesties mee te geven aan zowel medewerkers van Smartland als medewerkers van de gemeente. Na de informatieavond is het ontwerp ook te zien op deze webpagina: www.medemblik.nl/parkerenmedemblik

Procedure

Voor dit plan is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Zowel in de gemeente Medemblik als in de gemeente Hollands Kroon omdat een groot gedeelte van het plan zich op grondgebied van de buurgemeente bevindt. De verwachting is om begin 2023 te kunnen starten met de uitvoering van het nieuwe parkeerterrein. Voor die tijd worden de parkeermogelijkheden op de bestaande buitendijkse locatie tijdelijk uitgebreid.