MEDEMBLIK - Van alle recreatieparken in de gemeente Medemblik hebben er tien te maken met een bovengemiddeld hoog percentage illegale bewoning. Dit concludeert de provincie in de eindrapportage 'Illegaal gebruik op recreatieparken'.


In het onderzoek is gekeken naar de aanpak van toezicht van gemeentes op het illegaal bewonen op recreatieparken in de provincie. In het rapport is te lezen dat er tien recreatieparken zijn in de gemeente Medemblik waarbij tussen de 25 en 100 procent van alle vakantiewoningen illegaal wordt bewoond.

De aanleiding van het onderzoek is de vele klachten en meldingen die de provincie de afgelopen jaren heeft binnengekregen.

Arbeidsmigranten
Onder de noemer van illegaal gebruik wordt onder andere de huisvesting van arbeidsmigranten benoemd. Binnen het rapport blijkt dit inderdaad één van de meest gebruikte vormen. Het gebrek aan alternatieve huisvesting voor deze groep zorgt ervoor dat dit probleem niet één, twee, drie is op te lossen en bij handhaving zelfs zou kunnen verschuiven, maar vooral niet verdwijnt.

West-Friesland kampt met een groot tekort aan huisvesting voor arbeidsmigranten waardoor ze steeds vaker permanent gaan wonen op de recreatieparken.

Gemeente zelf eindverantwoordelijk
De gemeenten zijn volgens de provincie verantwoordelijk voor de handhaving tegen illegaal gebruik. Alleen ziet de provincie ook in dat de gemeenten daarbij 'voor een flinke opgave staan'. Ondanks dat er sporadisch wordt gecontroleerd, lijkt er van een structureel beleid nog geen sprake.

De gemeente Medemblik geeft bij NH Nieuws aan binnenkort met een reactie te komen op de uitslag van het rapport.