TWISK - Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst in de sfeervolle Theaterkerk Hemels in Twisk, sprak de burgemeester zijn Nieuwjaarstoespraak uit. Hij benoemde in zijn toespraak dat “meedoen” belangrijker wordt dan ooit. "Wilt u daadwerkelijk invloed op uw woon- en leefomgeving, ga dan meedoen, maak het verschil door uw mening aan ons gemeentebestuur kenbaar te maken en uw netwerken in te zetten". Ook sprak hij zich uit voor een handhaafbaar landelijk vuurwerkverbod.

Dames en heren,

Namens het gemeentebestuur een warm welkom in Theaterkerk “Hemels” in ons beeldschone Twisk.

Zoals u weet bezoeken wij elk jaar met onze nieuwjaarsreceptie een andere kern in Medemblik.

We hebben het programma mooi klein gehouden, zodat u volop in de gelegenheid bent om elkaar te spreken en de nieuwjaarswens te delen. Het gemeentebestuur wenst u allen een prachtig Nieuwjaar toe, met veel liefde en geluk.

Kent u de uitdrukking: dat 2020 Uw jaar mag worden?

Is het tijd voor die gewenste verandering en om de uitgestelde uitdagingen aan te gaan? Succes daarmee!

2020 zal sowieso voorspoed en verdriet kennen en bij dat laatste, wens ik u veel kracht en naastenliefde toe. Het nu al denken aan 2030 lijkt waanzin, toch willen we vooruit met Medemblik. Iedereen telt mee in Medemblik, de vraag is of iedereen meedoet of mee kan doen.

Je kunt ook denken; 'ik betaal toch belasting en ik ga toch stemmen. Doen jullie dan maar je best in dat gemeentehuis. Ik geloof het wel. Ik heb genoeg aan mezelf, mijn gezin en/of de familie. Als het met ons maar goed gaat'.

Ik begrijp dat in een wereld van steeds verder toenemende individualisering. We zijn nu al met ruim 17 miljoen mensen in ons kleine Nederland. Toch knap als je dan nog altijd langs elkaar heen wil blijven leven. Ik vind daar wat van en niet alleen ik, want dit is de grootste zorg van onze samenleving.

Daarom is het thema van deze nieuwjaarsbijeenkomst “MEEDOEN”! Meedoen met elkaar in de gemeente Medemblik. Samenleven en betrokken zijn met je buurt, de kern en onze gemeente.

Onze actieve kernraadsleden zijn hiervan een mooi voorbeeld. Hun dorps- en stadsplannen raken alle aspecten van onze samenleving. Aandacht voor kwetsbare gezinnen,ouderen en jeugd. Aandacht voor hun veiligheid en de kwaliteit van onze leef- en werkomgeving.

Aandacht voor onderwijs en cultuur. Wat dat laatste betreft, geen banaan met plakband aan de muur, maar bijvoorbeeld wel aandacht voor onze historische verenigingen en ons cultureel erfgoed.

Waar komen we vandaan, waar staan wij nu en waar willen zijn in de toekomst? Dat zijn de vragen die antwoord geven over ons dna en onze ambities in onze samenleving.

Een vitale gezonde samenleving met aandacht voor elkaar. Wat gaat er goed en waar kan het beter. Wat is hierbij de rol van uw lokale overheid en waarbij iedereen met zijn of haar talenten daadwerkelijk mee kan doen.

Dames en heren,

Volgend jaar bestaat onze gefuseerde gemeente Medemblik: 10 jaar! We zijn een mooie weg gegaan met elkaar en met een stevig resultaat. Medemblik staat als een huis en daarvoor ben ik u allen dankbaar en trots op onze gezamenlijke inzet hiervoor.

Zijn we klaar, nee, nog lang niet. Medemblik in 2030 is onze volgende decennium mijlpaal.

De nieuwe Omgevingswet, het accommodatiebeleid en onze regionale milieudoelstellingen zijn voorbeelden, waarbij “meedoen” belangrijker wordt dan ooit.

Wilt u daadwerkelijk invloed op uw woon- en leefomgeving, ga dan meedoen, maak het verschil door uw mening aan ons gemeentebestuur kenbaar te maken en uw netwerken in te zetten.

Het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie staan hiervoor open en zullen u ook daadwerkelijk vragen of u tevreden bent met het voorzieningen niveau in Medemblik en wat er anders kan.

Geld is hierbij een belangrijke randvoorwaarde. De gemeente en partners kunnen hiervoor niet alles bekostigen en dat zal om een slimme inzet vragen van onze middelen.

Ook zijn onze zorgkosten hoog en toch willen wij er blijvend zijn voor onze kwetsbare inwoners. Hoe dan en met wie gaan wij dit oplossen? Met de toenemende vergrijzing zullen er hierop antwoorden moeten komen. Meedoen door hieraan mee te helpen is dan ons vertrekpunt. Samen de handen uit de mouwen!

Ik hoef u niet te vertellen dat wij nu juist, om allerlei redenen, die extra handen missen, in bijvoorbeeld de jeugdzorg. Lange wachtlijsten, terwijl de nood hoog is. Een groot bestuurlijk en maatschappelijk probleem. Overigens een diep respect voor de professionals in de zorg, die zich dag- en nacht inzetten. Onze waardering hiervoor kan niet groot genoeg zijn.

Onze WMO-teams doen hiervoor ook hun uiterste best. Daarmee verdienen zij ook onze oprechte waardering, zodat onze kwetsbare ouderen, gehandicapten en anderen met een zorgvraag, zolang als mogelijk in hun vertrouwde Medemblikse omgeving kunnen blijven.

Veel mensen doen al mee in Medemblik. Ik heb dat bijvoorbeeld gemerkt bij de oproep om dit jaar met elkaar 75 jaar “leven in vrijheid” te vieren. Vanuit onze gehele gemeente zijn er geweldige initiatieven opgezet om dit unieke feit met elkaar te herdenken en te beleven.

De 4-en-5mei-comités hebben hierbij het voortouw genomen en het resultaat mag er zijn. Ik roep u allen op om hieraan deel te nemen en de diverse activiteiten bij te wonen. Ik kijk er nu al naar uit!

Vorig jaar was ons thema “aan de slag” en het stemt mij zeer gelukkig dat dit serieus is opgepakt. Ons inwoneraantal is de 45.000 gepasseerd. 45.140 inwoners een absolute mijlpaal!

Verder over meedoen gesproken, mag ik zeker niet vergeten om terug te kijken. Onze vrijwilligers hebben zich in het afgelopen jaar weer belangeloos ingezet voor onze samenleving. Zij hebben daarmee hun ambassadeursrol voor het “meedoen” in Medemblik zeker waar gemaakt. Veel dank voor jullie inzet en betrokkenheid bij alles wat ons lief is in de gemeente.

Sportverenigingen, evenementen, uitvoeringen, ziekenzorg, het rode kruis, altijd weer met en door jullie. Wij kunnen gewoonweg niet zonder jullie! Chapeau!

Ook onze hulpdiensten: de brandweer, de politie, het ambulancepersoneel, ehbo-krachten en onze AED-buurthulp, dank voor jullie professionele inzet. Jullie maken elke dag weer het grote verschil.

Zoals u misschien wel weet is dit jaar West-Friesland gastheer voor het Congres van de Vereniging van Nederlandse gemeenten. De gezamenlijke voorbereidingen verlopen voorspoedig en wij kijken uit naar 9 en 10 juni aanstaande. Meerdere inwoners, bedrijven en verenigen uit onze regio doen mee aan de middag- en avondactiviteiten voor dit congres.

Een mooi voorbeeld voor het samen “op de kaart” zetten van onze prachtige regio.

Graag nog uw aandacht voor het volgende. Evenals collegae Jan van Zanen, Johan Remkes en de Nationale Veiligheidsraad, ben ik van mening dat er een handhaafbaar landelijk vuurwerkverbod moet komen. Het draagvlak in de samenleving groeit hiervoor.

Het is een grote uitdaging voor gemeentebestuurders en handhavers. Laten wij ook meedoen aan deze breed gedragen verandering in denken en handelen.

Verminkingen, branden, veel schade, bedreiging van hulpverleners en angstaanjagende geluidsoverlast voor mens en dier, zijn de gevolgen van het vuurwerk. en waar zijn we nu in hemelsnaam mee bezig? Moet de oud- en nieuwviering een vrijbrief zijn voor ongeremde misdragingen en intimidatie?!

Een inwoner uit Andijk heeft dit nog recentelijk aan den lijve ondervonden. Afschuwelijk! Onze inwoners verdienen een mooie jaarwisseling zonder geweld en overige narigheid.

Dames en heren,

Ik hef graag het glas met u en laten wij er dit jaar, met elkaar, een prachtig jaar van maken. Een jaar van meedoen, waaraan iedereen zijn of haar bijdrage kan leveren. Ik nodig u hiertoe graag uit! Proost!!!! en dankuwel voor de aandacht.