ANDIJK - Op vrijdag 29 april tekende wethouder Ruimtelijke Ordening Andrea van Langen een intentieovereenkomst voor woningbouw op voormalig sportveld Asonia in Andijk. Zij deed dat met directeur Piet Konijn namens De Toekomst beheer B.V en directeur Hans Kröger namens Woningstichting Het Grootslag.


Hiermee start de voorgenomen ontwikkeling van op dit moment 81 woningen op het Asoniaterrein. Van Langen: “Het College wil meer ruimte voor ouderenwoningen in en nabij de dorpskernen zoals op het Asonia-terrein in Andijk. Zo wordt de doorstroming uit bestaande woningen bevorderd en kunnen mensen zo lang als mogelijk zelfstandig blijven wonen. We zijn op dit moment met een inhaalslag bezig om zoveel mogelijk mensen aan een woning te helpen; die lijn wordt voortgezet in Andijk.”

Een nieuwe woonwijk voorziet in de woningbehoefte in de gemeente Medemblik voor de kern Andijk. De heer Konijn: “Toekomst Groep wil met de gemeente en woningbouwvereniging ’t Grootslag ‘gezonde’ woningen realiseren.”

Door het tekenen van de intentieovereenkomst maken de drie partijen ontwikkeling mogelijk voor collectieve particuliere ontwikkeling (CPO). Ook komt er mogelijk een pilot voor het realiseren van Tiny Houses inclusief de evaluatie daarvan.

Hieruit moet blijken in welke hoeveelheden en waar Tiny Houses eventueel mogelijk zijn. Tot slot onderzoekt Toekomst Beheer of het NeroZero woningen op kan nemen in het woningbouwprogramma. Dit zijn volledig energieneutrale woningen die mogelijk gebouwd kunnen worden met een lage investering. Daardoor kunnen ze aantrekkelijk zijn voor starters.