Om werkzaamheden aan de riolering uit te voeren, gaat een aantal straten op de schop in Sijbekarspel/Benningbroek. Een goed moment om andere zaken gelijktijdig mee te nemen.

Via het online platform Samen.medemblik.nl zijn veel reacties binnengekomen op het plan voor de herinrichting van de woonwijk in Sijbekarspel/Benningbroek. Van reacties over de aanpak van wateroverlast na een hevige regenbui tot de parkeerproblematiek bij een thuiswedstrijd van DESS bijvoorbeeld. Gelukkig blijkt ook dat de inwoners over het algemeen tevreden zijn over hun wijk. Wij gaan met de reacties uit de online enquête aan de slag. Dit willen graag samendoen met een klankbordgroep met belanghebbenden.

Al online aangemeld voor de klankbordgroep? Geef u nogmaals op!

Een aantal inwoners heeft via de digitale enquête aangegeven te willen deelnemen aan de klankbordgroep. Helaas zijn hun e-mailadressen door een technische fout niet geregistreerd. Wij vragen deze inwoners zich alsnog aan te melden via een mail naar de projectleider. Wilt u meedenken hoe we deze buurt nog fijner kunnen maken? Meld u dan aan, mail naar hans.kuivenhoven@medemblik.nl