HAUWERT - Deze week is er een overeenkomst getekend voor woningbouw in Hauwert. Het gaat om de ontwikkeling van 11 woningen die worden ontwikkeld door Hauwert B.V. Eén woning is gelegen aan de Heemraad Witweg en tien woningen tegenover Tuinstraat 1 en 3. In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over hoe de gemeente en Hauwert B.V. samenwerken om het plan te realiseren.


Wethouder Jeroen Broeders tekende namens de gemeente Medemblik. “Het heeft flink wat voeten in de aarde gehad maar ik ben erg blij dat we weer een belangrijke stap gezet hebben voor Hauwert. Ook daar is het bouwen van nieuwe woningen erg belangrijk!”

Het project bestaat uit 11 koopwoningen, waarvan 1 vrijstaande woning met schuur, een rij met 5 woningen, een rij met 3 woningen en 2 woningen onder 1 kap. Het plan voldoet aan de gemeentelijke kaders, draagt bij aan de woningbouwopgave in Hauwert en voorziet in de behoefte van betaalbare woningen. Het is de verwachting in 2023 de noodzakelijke procedures te doorlopen en eind 2023 te starten met de verkoop en bouw. Het dorp en omwonenden zijn betrokken bij de planontwikkeling.

Geïnteresseerden voor een woning kunnen een mail sturen naar: hauwert@kruisweiden.nl.