MEDEMBLIK - Op 4, 11 en 12 oktober vinden online bijeenkomsten plaats om nog een keer met de omgeving te praten over de toekomstplannen voor de Noord-Hollandse IJsselmeerkust. Dit is een vervolg op de Kustweken van afgelopen maart.

De samenwerkende betrokken overheden, waaronder Gemeente Medemblik, zijn toen met belanghebbenden in gesprek gegaan. Zij hebben hun mening en ideeën kunnen geven over onder andere natuur, drinkwatervoorziening, recreatie en toerisme, wonen en werken en energie in het gebied. Dit heeft geleid tot een concept-Kustvisie, een document met daarin een visie op de toekomst van de Noord-Hollandse IJsselmeerkust.

Concept-Kustvisie
Ook de concept-Kustvisie wordt voorgelegd aan de omgeving. Is alles goed meegenomen? Kunnen belanghebbenden zich hierin vinden en wat kan er nog beter? Ook inwoners van Gemeente Medemblik kunnen hierover meepraten tijdens een online sessie die twee keer plaatsvindt, op maandag 11 en dinsdag 12 oktober van 19.30 tot 21.30 uur.

Informatiebijeenkomst
Voor een algemeen beeld over de huidige ontwikkelingen in de kustomgeving is er op maandag 4 oktober van 19.30 tot 21.00 uur een online informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt informatie gegeven over de onderzoeken en projecten die plaatsvinden in het gebied, hoe ver de plannen zijn en hoe de omgeving betrokken blijft.

Aanmelden
Meer informatie, inclusief de concept-Kustvisie, is te vinden op www.noord-holland.nl/ijsselmeerkust.