SIJBEKARSPEL/BENNINGBROEK - De herinrichting van Sijbekarspel en Benningbroek komt stapje voor stapje dichterbij. Op 8 september was er een geslaagde inloopavond voor belangstellenden om de plannen van dichtbij te bekijken en te bespreken.

Inloopavond door meer dan 50 buurtbewoners bezocht

In de gymzaal van De Vang hingen de ontwerpen van de straten van Sijbekarspel en Benningbroek die opnieuw ingericht worden. Er was de gelegenheid om vragen te stellen en reacties te geven. De reacties worden zoveel mogelijk meegenomen in het definitieve ontwerp. De ontwerpers hebben ideeën en de gemeente kijkt vanuit het beheer mee, maar de bewoners ervaren die ruimte dagelijks. Belangrijke input voor de plannen dus.

Meer weten? Kijk voor het ontwerp en het verslag van de informatieavond op:

Herinrichting Sijbekarspel- Benningbroek