MEDEMBLIK - Op dinsdagavond 7 december werd het stedenbouwkundige plan gepresenteerd van plan Asonia in Andijk. Zo’n 130 omwonenden en andere geïnteresseerden waren digitaal aanwezig en konden hun vragen stellen aan de ontwikkelcombinatie en de gemeente. De aanwezigen waren positief over de plannen, wel werd aandacht gevraagd voor de verkeersafwikkeling en het groen.


Betaalbaar wonen in Andijk

Het plan Asonia is een samenwerking tussen woningstichting Het Grootslag, projectontwikkelaars NeroZero en de ToekomstGroep. Stedenbouwkundige John Breen van Breen Stedenbouw presenteerde het stedenbouwkundige plan. Het plan bestaat uit circa 80 woningen: 48 eengezinswoningen en 28 appartementen in een CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap). Wethouder Andrea van Langen, zelf woonachtig in Andijk, is enthousiast over het plan. Ze is ook erg blij dat het initiatief vanuit een groep mensen uit het dorp is gekomen door middel van een CPO. “Hier gaan we duurzaam en betaalbaar wonen mogelijk maken voor alle doelgroepen: starters, senioren en gezinnen.” In het plan is ook veel aandacht voor groen. De precieze invulling hiervan volgt halverwege 2022.

Bouwen in 2023

De voormalige sportveldlocatie Asonia wordt in twee fases benut. Op dit moment wordt invulling gegeven aan de eerste fase. Op een later moment zal de raad een plan voorgelegd krijgen voor de tweede fase. De bedoeling is om voor de zomer te kunnen starten met de bestemmingsplanprocedure van fase 1 zodat er gebouwd kan worden in de loop van 2023.

Meer informatie

Heeft u de informatieavond gemist en wilt u meer informatie? Kijk op de website www.asoniaandijk.nl. Hier kunt u ook een vragenformulier invullen. Begin volgend jaar komt de terugkoppeling van de vragen die gesteld zijn.