OPPERDOES - De gemeente Medemblik staat een vreugdevuur, zoals deze nu jaarlijks wordt gehouden in Opperdoes, niet meer toe. Dat is de conclusie uit de gezamenlijke evaluatie van de gemeente, brandweer en politie. Burgemeester Dennis Straat: “Als je kijkt naar het verloop, kun je maar één conclusie trekken: dit is niet verantwoord.”


Het houden van een vreugdevuur in Opperdoes is een jarenlange traditie in het dorp dat door de gemeente werd gedoogd. De afgelopen jaren bleek het handhaven van de openbare orde en (brand)veiligheid steeds vaker een probleem. Afspraken werden niet nagekomen met alle risico’s van dien. Ook deze keer vonden verschillende incidenten plaats: het afsteken van illegaal vuurwerk, het veroorzaken van een (brand)gevaarlijke situatie door een tractor dicht op het vreugdevuur te plaatsen, het niet opvolgen van aanwijzingen van politie en provocerend gedrag jegens politie door bezoekers van het vreugdevuur. Het toppunt was het laten uitbranden van een caravan op het moment dat gemeente en politie waren vertrokken.

Burgemeester Dennis Straat: “Natuurlijk wil ik graag meegaan in de tradities die er zijn in onze dorpen. Na twee coronajaren hebben we samen met de politie en brandweer maatregelen getroffen om het vreugdevuur in Opperdoes dit jaar op een veilige manier opnieuw te faciliteren.
We trekken helaas een harde conclusie: het is niet gelukt om dit vreugdevuur probleemloos te laten verlopen. De incidenten die hebben plaatsgevonden zijn onacceptabel. Om dit te voorkomen staan we een vreugdevuur in de huidige vorm niet meer toe.”
In de komende maanden wordt gewerkt aan een integraal plan van aanpak om vervolgens de wensen van het dorp Opperdoes rondom het vreugdevuur beter in beeld te krijgen. Doel is te onderzoeken welke veilige alternatieven we gezamenlijk kunnen faciliteren. Doorgaan in de huidige vorm is in ieder geval geen optie meer. De betrokkenen bij het vreugdevuur zijn geïnformeerd over dit besluit.