MEDEMBLIK - Gemeente Medemblik weet dat een groot aantal inwoners van Opperdoes de jaarlijkse traditie van het stoken van een vuurtje in ere wil houden. Zij vertrouwen er daarom op dat de organisatoren hun verantwoordelijkheid nemen voor een veilig verloop en daarmee ook het behoud van de traditie voor Opperdoes.

De gemeente onderneemt een aantal acties én geeft de organisatoren een aantal duidelijke aanbevelingen voor een veilig verloop. De organisatoren en deelnemers zijn immers zelf verantwoordelijk en aansprakelijk als er iets ernstigs gebeurt. We willen voorkomen dat de levens van onze inwoners voor langere tijd getekend zijn, hetzij als slachtoffer, hetzij als veroorzaker.

Daarom:
  • plaatst de gemeente een camera met toezicht;
  • plaatst de gemeente een afvalcontainer, waarin het vuur veilig gestookt kan worden;
  • mag er uitsluitend schoon hout worden gebruikt. Dus geen caravans, autobanden en andere materialen. Hierdoor is de kans op het overslaan van vuur op bijvoorbeeld woningen minimaal, zo blijkt uit berekeningen;
  • is het ook nodig dat er geen vluchtige brandbare stoffen gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld spiritus of benzine. De berekeningen voor het overslaan van vuur zijn gebaseerd op het niet gebruiken van deze stoffen.

We adviseren omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden tijdens het vreugdevuur.