OPPERDOES - In deze duurzaamheidswedstrijd probeerden zeven sportverenigingen een jaar lang hun stroomgebruik zo veel mogelijk te verlagen. VV Opperdoes won niet alleen de battle maar ook de communicatieprijs. Zij wisten hun leden als beste te motiveren om het energiegebruik te beperken. De ENERGY BATTLE heeft in totaal een besparing opgeleverd van bijna 63.000 kWh. Dit staat gelijk aan ruim 11.500 euro aan energiekosten.

Tips en ondersteuning
De verenigingen kregen een innovatief systeem in bruikleen dat inzicht geeft in hun stroomverbruik. Daarnaast kregen zij tips en ondersteuning gericht op energiebesparing. Alle verenigingen zijn daardoor afgelopen jaar bewuster omgegaan met het energiegebruik. Daarnaast namen ze technische maatregelen om het stroomgebruik te beperken zoals zonnepanelen, bewegingssensoren en ledverlichting in de clubgebouwen.

Een prachtig resultaat
Wethouder duurzaamheid Harry Nederpelt reikte de prijs aan VV Opperdoes uit met lovende woorden: “Sportverenigingen zijn serieuze energiegebruikers. Als gemeente wilden wij de lokale sport een impuls geven om actief te verduurzamen. De deelnemers hebben met elkaar een besparing gerealiseerd die gelijk is aan het jaarlijks stroomverbruik van achttien huishoudens. Een prachtig resultaat!”