MIDWOUD - Drie bestuursleden van de stichting Sport en Cultuur Midwoud-Oostwoud; Bert Druif, Henk Gutter en Fokke Lageveen ontvingen bij hun aftreden de Waarderingsspeld van de gemeente Medemblik. Wethouder Joset Fit overhandigde het speldje met oorkonde woensdagavond tijdens een bijeenkomst in dorpshuis De Werf in Hauwert.


De drie afgetreden bestuursleden hebben zich langdurig, vrijwillig en zonder financiële vergoeding ingezet voor de stichting.

Bert Druif

Bert Druif kwam in 2003 in het bestuur. Hij heeft in die 17 jaar veel betekend voor de stichting en dus voor het multifunctioneel centrum. Zo was hij betrokken bij de verbouwing van de kleedkamers, het opknappen van buitengevels van de sporthal en het aanbrengen van een nieuw dak. Niet alleen als voorzitter, ook als het op klussen aankwam kon je een beroep doen op Bert Druif.

Henk Gutter

Henk Gutter was sinds 2011 verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van gebouw en materiaal. In 2012 is het gebouw grondig gerenoveerd om weer te kunnen voldoen aan de huidige eisen. Gutter heeft zich beziggehouden met de aanschaf van een warmtepomp voor de terugwinning van energie. Mede dankzij alle technische aanpassingen heeft de stichting veel kunnen besparen op de energiekosten van de sportzaal. Daarnaast heeft hij recentelijk bouwkundige aanpassingen gedaan in Grandcafé en keuken. Gutter was wekelijks in de sportzaal aanwezig voor hand- en spandiensten.

Fokke Lageveen

Veertien jaar lang heeft Fokke Lageveen zich - als administrateur op vrijwillige basis - ingezet voor de stichting. Nauwgezet zorgde penningmeester Lageveen ervoor dat Sport en Cultuur Midwoud-Oostwoud, als één van de laatste stichtingen, de complete boekhouding in eigen beheer kon houden.

Stichting Sport en Cultuur

Vooral de laatste 2 jaren waren voor het bestuur niet makkelijk. Ondanks dat bleven de heren zich inzetten voor de stichting.

De Stichting Sport en Cultuur heeft als doelstelling sportbeoefening en cultuurbeleving in Midwoud-Oostwoud in stand te houden en te promoten.

Anno 2020 bestaat het multifunctionele centrum aan de Tripkouw in Midwoud uit een sportzaal (de ‘Teun Blokkerzaal’) met kleedruimten en sanitaire voorzieningen, het Grandcafé De Post en een cultuurzaal.

Met de gemeentelijke Waarderingsspeld bedankt de gemeente namens de gemeenschap de drie afgetreden bestuursleden voor hun belangeloze inzet.

Zittingstermijnen

Drie bestuursleden van de Stichting Sport en Cultuur Midwoud-Oostwoud zijn op 4 juni 2020 afgetreden als voorzitter, secretaris en penningmeester. Toen bleek dat de wettelijke individuele zittingstermijnen voor de drie vrijwilligers was overschreden konden zij formeel geen rechtsgeldige besluiten meer nemen voor hun opvolging. Met tussenkomst van de rechter zijn de drie bestuurders uit hun bestuursfunctie ontheven. De vacatures in het bestuur zijn inmiddels ingevuld.