MEDEMBLIK - Op vrijdag 27 augustus is de exploitatieovereenkomst getekend tussen de gemeente Medemblik en ontwikkelcombinatie BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling/ZeemanVastgoed voor woningbouwproject Molenblik. Ook het stedenbouwkundig ontwerp is opgesteld. Hiermee is weer een stap gezet in de aanloop naar de realisatie van de nieuwe waterrijke woonwijk in Medemblik voor starters, gezinnen en doorstromers. De ondertekening vond plaats in molen De Herder.

Wethouder Andrea van Langen: “Wat is er mooier dan bij een molen het startdocument tekenen voor de nieuwe wijk Molenblik? Ik ben blij dat er ook in onze stad Medemblik weer ruim 200 woningen bijkomen want die zijn hard nodig!”

De heer Peter van Oeveren, namens de ontwikkelcombinatie: “Het is ontzettend fijn dat we op deze locatie kunnen bijdragen aan een nieuwe impuls voor de kern Medemblik en haar omgeving. Met het tekenen van de exploitatieovereenkomst kunnen we van start.”

Groen en waterrijk
Molenblik wordt een ruim opgezette, waterrijke woonwijk met circa 216 duurzame woningen in allerlei woningtypes waarvan 48% sociale woningbouw (huur en koop). De wijk is gelegen aan de zuidzijde van Medemblik en grenst aan het eerder gerealiseerde plan Schepenwijk II uit 2014. Het water is bevaarbaar en dooradert de wijk en staat in open verbinding met de randsloot en de Braak. Het nieuwe woongebied krijgt groene randen met natuurlijke oevers en groen begroeide dijkjes. Daarnaast komen er mooie wandelpaden en is er veel aandacht voor kinderspeeltuinen in het ontwerp.

Werkzaamheden kunnen van start

De wijk voorziet in de woningbouwbehoefte en levert een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing en verjonging van de woningvoorraad in Medemblik.
Met het ondertekenen van deze exploitatieovereenkomst, wordt het startsein gegeven aan de ontwikkelcombinatie voor verdere invulling van het project. De taken, kosten en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De bestemmingsplanprocedure kan van start, eveneens het opstellen van de technische tekening. De verkoop van de woningen zal vermoedelijke halverwege 2022 plaatsvinden.

Voor meer informatie
Meer informatie over het project is te vinden op deze pagina: www.nieuwbouw-molenblik.nl.