MEDEMBLIK - Vanaf 1 januari 2023 is de gemeente Medemblik (evenals de gemeenten Stede Broec, Drechterland, Enkhuizen, Koggenland en Opmeer) verantwoordelijk voor het beheer van de wegen buiten de bebouwde kom. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier draagt de wegen dan over. De gemeente Medemblik krijgt het merendeel voor haar rekening, bestaande uit 200 kilometer aan wegen. Naast de verantwoordelijkheid voor wegen, gaat het ook om het beheer van fietspaden, bruggen, lantaarnpalen, verkeersborden en bomen. De Hoornse wegen zijn in 2022 al overgedragen.


Meldingen via Fixi

Voor u als inwoner van de gemeente is het voordeel dat u bij vragen, meldingen en het aanvragen van vergunningen één aanspreekpunt heeft en dat is de gemeente. Ook als het gaat om wegsloten en het maaien van bermen. Meldingen en klachten kunnen worden doorgegeven via Fixi.

Wegenheffing vervalt, wordt opgeteld bij OZB

De overdracht betekent ook dat de wegenheffing vervalt bij de aanslag waterschapsbelasting van het Hoogheemraadschap. Voor het wegenonderhoud wordt vanaf 2023 een vergelijkbaar bedrag via de onroerende zaakbelasting door de gemeente geïnd.

Onderhoud

Afgelopen jaren heeft het hoogheemraadschap veel voorbereidende werkzaamheden verricht voor een zo soepel mogelijke overdracht. Zo zijn er verkeersborden en lichtmasten vervangen, en is op een aantal locaties het onderhoud van verhardingen versneld. Vanwege ziekte of het einde van de levensduur zijn in de loop der jaren veel bomen langs de wegen gekapt. Vóórdat de wegen nu in handen van de gemeenten komen, zorgt het hoogheemraadschap ervoor dat op alle plekken waar een boom stond, er een wordt teruggeplaatst.

Variatie in bomen

Er worden bijna 400 iepen geplant die minder gevoelig zijn voor iepenziekte. Om opnieuw kaalslag als gevolg van de iepenziekte te voorkomen. De nieuw geplante essen zijn ook beter bestand tegen essentaksterfte. Daarnaast zijn er esdoorns, platanen, populieren, eiken, lindes, meidoorns en wilgen geplant. Daarbij is rekening gehouden met de breedte van de berm, de grondsoort, het landschap. Vaak is in samenspraak met betreffende gemeente de boomkeus bepaald. Soms staan langs een weg nu verschillende boomsoorten, voor de variatie en om kwetsbaarheid voor ziekten te beperken. Zo zijn in plaats van alleen essen aan de Nieuweweg in Wognum nu ook linden en elzen geplant.