WERVERSHOOF - Winkelcentrum Molenhoek in Wervershoof heeft al lange tijd te maken met leegstand en een verminderde aantrekkingskracht. De gemeente Medemblik en Dalpha Real Estate gaan onderzoeken hoe het winkelcentrum weer toekomstbestendig kan worden gemaakt. Ze hebben een intentieovereenkomst getekend waarbij de gemeente en Dalpha hebben afgesproken om te onderzoeken of herontwikkeling mogelijk is. Het doel is een herontwikkeling waarbij er een gemengd woon- en winkelgebied ontstaat.


Na het tekenen van de intentieovereenkomst gaan de gemeente en Dalpha Real Estate samen onderzoeken of het project ruimtelijk, financieel-economisch, juridisch en maatschappelijk haalbaar is en zal dit bij een positieve uitkomst worden vastgelegd in een anterieure overeenkomst (overeenkomst die vóór een specifieke gebeurtenis wordt gesloten). Het doel van de partijen is om de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek in de zomer van 2024 af te ronden.

Het vertrekpunt van het haalbaarheidsonderzoek is een vitale en compactere dorpskern door winkels te concentreren rondom het Raadhuisplein en een deel van de plek van de huidige passage. Boven de winkels en aan de noordzijde ontstaat dan ruimte voor appartementen en kunnen grondgebonden woningen worden toegevoegd. Zo ontstaat er een gemengd woon-/winkelgebied en wordt voorzien aan de lokale woonbehoefte. Het woonprogramma is nog niet vastgesteld. De bestaande woningen blijven behouden.

Wethouder Jeroen Broeders: “Met deze ontwikkeling komen we tegemoet aan de ambitie van de gemeente om een nieuw, aantrekkelijk dorpshart voor Wervershoof te realiseren met aandacht voor vergroting van het woningaanbod voor inwoners. Ik ben hier erg enthousiast over en kijk uit naar een positieve samenwerking met Dalpha Real Estate.”

Tom Meulenbeld van Dalpha ziet de ontwikkeling met veel enthousiasme tegemoet. “Samen met het team kijken we uit naar de mogelijkheid om een duurzaam en levendig nieuw dorpshart te maken.”