NIBBIXWOUD/OPPERDOES - Onlangs zijn er twee overeenkomsten getekend voor woningbouw in Nibbixwoud en Opperdoes. Het gaat om project De Onderneming in Nibbixwoud (nabij het SEW-terrein) en om woningbouw op het terrein van de oude zuurkoolfabriek aan het Oosteinde 7 in Opperdoes. Beide projecten worden ontwikkeld door Kuin Vastgoedontwikkeling BV. In een overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over hoe de gemeente en Kuin samenwerken om het plan te realiseren.


Wethouder Jeroen Broeders tekende namens de gemeente Medemblik. “Hartstikke goed om stappen te zetten om ook kleinschalige woningbouw in de kernen Nibbixwoud en Opperdoes te realiseren.”

De onderneming in Nibbixwoud

Het project bestaat uit 12 woningen, waarvan 6 koopwoningen en 6 betaalbare appartementen. Daardoor voldoet het project aan de gemeentelijke kaders, draagt het bij aan de woningbouwopgave in Nibbixwoud en voorziet het in de behoefte van betaalbare woningen. De planning is om in het eerste kwartaal van 2023 te starten met de verkoop en de werkvoorbereiding. De verwachting is dat in het tweede kwartaal gestart wordt met de bouw. Bij de uitwerking van de plannen zijn omwonenden eerder al betrokken.

Zuurkoolfabriek Opperdoes

Op het terrein van de voormalige zuurkoolfabriek worden tien woningen gebouwd. De kwaliteit van de huidige fabriek is slecht en het terrein is vrijwel geheel verhard. Met het plan wordt voorzien in de woningbouwbehoefte en wordt onaantrekkelijke locatie getransformeerd in een fraai woningbouwproject met veel groen. Van de tien woningen zijn er vijf in het betaalbare woningen. De planning is om medio 2023 te starten met de verkoop en de werkvoorbereiding. Aan het einde van het derde kwartaal is het plan om te beginnen met de start van de bouw. Er zijn al bewonersbijeenkomsten gehouden. Geïnteresseerden voor een woning kunnen zich melden bij Kuin Vastgoedontwikkeling BV: info@kuinbv.nl