MEDEMBLIK - Een primeur voor Gemeente Medemblik. Als eerste gemeente in Noord-Holland Noord heeft de raad op 21 mei de Regionale Energiestrategie 1.0 vastgesteld. Daarmee kiest Medemblik voor zonne-energie als duurzame energiebron van de toekomst. Twee nieuwe zonneparken zijn in ontwikkeling.


De Regionale Energiestrategie (RES) is een landelijke opgave om onze energievoorziening te verduurzamen met groene stroom uit zon en wind. Medemblik trekt hierin op met de zes andere gemeentes van regio Westfriesland. In de eerste versie van de RES - 1.0 - is na een inspraaktraject met inwoners, ondernemers, agrariërs en andere belanghebbenden besloten vooral de mogelijkheden van de zon te benutten.

Grote meerderheid

“Na RES 1.0 krijg je RES 2.0 en zo verder. Om de twee jaar bekijken we samen met de samenleving hoe ons duurzame energielandschap zich verder moet ontwikkelen”, aldus wethouder duurzaamheid van Medemblik, Harry Nederpelt. De gemeenteraad heeft RES 1.0 in grote meerderheid vastgesteld met 24 tegen 3 stemmen. “Als eerste gemeente in Noord-Holland Noord. Daar ben ik best trots op.”

Regionale kaders

Tegelijkertijd kondigen zich twee nieuwe zonneparken in de gemeente aan: in Zwaagdijk-Oost en Zwaagdijk-West. Het zijn relatief kleine pilotprojecten, maar niettemin waardevol. “We zetten hier de toon voor de toekomst. Hoe kunnen we deze zonneparken ruimtelijk goed inpassen? Hoe betrekken we inwoners bij de aanleg ervan en laten we ze financieel profiteren? Met die vragen zijn we bezig.”

De opgedane inzichten en ervaringen worden ook gebruikt voor het opstellen van beleidskaders in Westfriesland waaraan dit soort duurzame energieprojecten moeten voldoen. Nederpelt: “Daarmee kunnen we de Regionale Energiestrategie op een zorgvuldige manier praktisch vormgeven. Al met al zijn dit mooie stappen in de energietransitie.”

Beide zonneparken worden rechtstreeks aangesloten op het onderstation. Zij belasten dus niet het toch al krappe elektriciteitsnet van Liander. Voor het zonnepark in Zwaagdijk-Oost heeft de raad afgelopen donderdag ‘een verklaring van geen bedenkingen’ afgegeven. De beslissing voor het zonnepark in Zwaagdijk-West is vanwege een te volle raadsagenda uitgesteld.