WEST-FRIESLAND - Er komen extra maatregelen om de overlast van het (vracht) verkeer op de lokale omleidingsroutes van de A.C. de Graafweg terug te dringen. Daartoe heeft de provincie Noord-Holland samen met gemeenten Opmeer en Medemblik besloten.


De belangrijkste maatregel is dat de (transport)bedrijven – die rijden van en naar Opmeer – nogmaals dringend worden verzocht om van de grote omleidingsroute, dus via de N241/N242/N239 en vice versa (zie kaartje), gebruik te maken. Een verbod voor vrachtwagens op de lokale omleidingsroutes wordt overwogen.

Overlast vrachtverkeer

Tijdens de 1e week van de gedeeltelijke afsluiting van de A.C. de Graafweg (N241), die duurt tot 14 april 2023, meldden bewoners van de Spanbroekerweg en de Westerstraat overlast van het vrachtverkeer. Het gaat hier voornamelijk om vrachtwagens die vanuit Opmeer (de Veken) naar de A7 rijden en vice versa. Bewoners ervaren de vrachtwagens in combinatie met de extra personenwagens en schoolgaande kinderen als onveilig. Daarnaast meldden bewoners schade aan bermen en trillingen in de woningen. Daarom worden de grote (transport)bedrijven nogmaals dringend verzocht om hun vrachtwagens en/of die van hun leveranciers alleen via de omleidingsroute via de N241/N242/N239 en vice versa te laten rijden. Met persoonlijk contact, maar ook via extra bebording en de media. Een verbod voor vrachtwagens op de lokale omleidingsroutes wordt overwogen. Maar dit heeft grote impact. Hiervoor hebben de provincie en gemeenten meer tijd nodig.

Snelheidscontroles en extra waarschuwingsborden

De andere extra maatregelen hebben vooral tot doel de gemiddelde snelheid naar beneden te brengen. Zo plaatsen de gemeenten extra matrixborden die de snelheid aangeven langs de Spanbroekerweg en Westerstraat. Ook vragen de gemeenten de politie om de snelheidscontroles die vorige week al meerdere keren plaatsvonden, te continueren. Daarnaast komen er langs de Westerstraat spandoeken om automobilisten te attenderen op schoolgaande kinderen op de fiets. Net als op de Spanbroekerweg. Ten slotte worden er extra borden geplaatst bij Verlaat en de rotonde Wognum. Hierop wordt er bij het doorgaande verkeer (ook dat wat lokaal bekend is) én het vrachtverkeer op aangedrongen via de N239 en de N242 te rijden en de lokale omleidingsroutes te mijden.

Veel tips van bewoners

De afgelopen week kwamen er bij de provincie veel tips binnen van bewoners voor het terugdringen van de overlast door de afsluiting. Een aantal daarvan is meegenomen bij het bepalen van de extra maatregelen, zoals de attentieborden voor fietsers en de maximumsnelheid. Tips die niet in maatregelen zijn omgezet, zijn bijvoorbeeld: een inhaalverbod (inhalen is bij drukte sowieso niet mogelijk en wekt als het rustig is irritatie op, ook moeilijk te handhaven), tijdelijke drempels (extra geluids- en trillings-overlast voor omwonenden) en plantenbakken op de weg (gevaarlijke situaties met fietsers en inhaalpogingen).

Blijvend in de gaten houden

Provincie en gemeenten blijven de komende weken de situatie op de omleidingsroutes nauwlettend in de gaten houden. Met tellingen, eigen observaties en meldingen van bewoners en weggebruikers. Dit om bij te kunnen sturen en extra maatregelen te treffen als de verkeerssituatie daarom vraagt.

Verkeersveiligheid verbeteren

Met de herinrichting van de A.C. de Graafweg wil de provincie de verkeersveiligheid verbeteren en de doorstroming garanderen. Voor de veiligheid wordt de rijbaan verbreed van 6,10 naar 7,60 meter. Er komen minder in- en uitritten zodat auto’s en landbouwvoertuigen veiliger de weg kunnen oprijden. De scherpe S-bocht bij Wognum gaat uit de weg, waardoor deze voortaan rechtdoor loopt. Over het hele traject wordt het fietspad breder en ligt het verder van de weg af.

Meer informatie

Op de hoogte blijven van de werkzaamheden op de A.C. de Graafweg? Download dan de speciale A.C. de Graaf-app vanuit de AppStore of Google Play Store.