MEDEMBLIK - Dorpswerk Noord-Holland, de vereniging die zich hard maakt voor actieve dorpsbewoners in de provincie, heeft een primeur te pakken: voor het eerst heeft een gemeente een collectief lidmaatschap afgesloten. De gemeente Medemblik geeft met dit lidmaatschap in één keer alle zestien dorps- en gemeenschapshuizen gratis toegang tot de dienstverlening van Dorpswerk, van kennisuitwisseling tot en met advies op maat.

Mensenwerk en maatwerk

Dorpswerk organiseert voor meer dan 170 leden activiteiten die de vitaliteit en sociale cohesie van dorpen en kleine kernen vooruithelpen. De vereniging brengt leden samen in een actief netwerk, verzorgt onder andere praktische informatiesessies en is aanjager en ontwikkelaar van belangrijke thema’s zoals toegankelijke voorzieningen en duurzaamheid. Ook voor gericht advies over bijvoorbeeld fondsenwerving, vrijwilligersbeleid en dorpsplannen kunnen leden bij de adviseurs van Dorpswerk terecht.
Kees Sietsema, voorzitter Dorpswerk Noord-Holland, is verheugd met dit eerste collectieve lidmaatschap: “Omdat Dorpswerk mensenwerk én maatwerk is, verbinden wij ons graag als partner aan de gemeente Medemblik en al haar dorpshuizen. Door deze unieke samenwerking faciliteert de gemeente de dienstverlening en ondersteuning van Dorpswerk voor alle dorpshuizen op een gelijkwaardige manier.”

Samenwerken en van elkaar leren
Voor een aantal dorpshuizen in de gemeente Medemblik was Dorpswerk al een bekende; zij waren voorheen individueel lid van de vereniging en betaalden hiervoor contributie. Nu de gemeente het collectieve lidmaatschap voor drie jaar heeft afgesloten, zijn individuele lidmaatschappen niet meer nodig en kunnen alle dorpshuizen gebruik maken van het netwerk van Dorpswerk.

Welzijnswethouder Gerben Gringhuis is blij dat Dorpswerk de uitdaging van een collectief lidmaatschap voor alle dorps- en gemeenschapshuizen in gemeente Medemblik is aangegaan: “Met dit lidmaatschap kunnen onze maatschappelijke accommodaties makkelijker om advies vragen aan experts en ook makkelijker van elkaar leren. Op deze manier investeren we in kennisdeling en verbinding. Dat doen we graag, want daarmee dragen we bij aan het in stand houden van voorzieningen en het behoud van de leefbaarheid in onze kernen.”

Over Dorpswerk Noord-Holland
Vereniging Dorpswerk Noord-Holland ondersteunt georganiseerde bewoners die actief zijn voor de leefbaarheid en vitaliteit in dorpen, kleine kernen en hun buitengebied. Samen staan we voor circa 400.000 bewoners op het platteland van Noord-Holland. Onze belangrijkste functies zijn:
- Het faciliteren van het ledennetwerk via (online en fysiek) uitwisseling van kennis en ervaring, advies en ondersteuning op maat, scholing, etc.
- Ontwikkelen en aanjagen van thema's, projecten, allianties.
- Spreekbuis zijn en uitvoeren van de belangenbehartiging van het collectief.