MIDWOUD - Het kabinet komt dan waarschijnlijk weer met ( al dan niet versoepelde) maatregelen.
Ondertussen gaat een klein groepje mensen het bassin schoonmaken en vullen met ( onverwarmd en nog niet met chloor gedoseerd) zwemwater.


In deze onverwachte, uitzonderlijke en ongekend zware tijd gaat Het Zwembad nog meer dan anders een dringend beroep op alle betrokken ‘spelers’ om er voor elkaar te zijn. Samen moeten ze erover nadenken hoe zij de problemen en risico’s kunnen ondervangen, verdelen en compenseren. Nu en in de toekomst. Er is flexibiliteit, wederzijds begrip, visie, verantwoordelijkheid en solidariteit nodig. Dus wanneer u denkt dat u hier een ( vrijwillig) steentje aan kunt/ wilt bijdragen.