WEVERSHOOF - Maandag 20 mei 2e pinksterdag wordt de zeer populaire kofferbakmarkt in Wervershoof georganisserd. Op het terrein van recreatieschap West Friesland het Nesbos gelegen aan de Oosterdijk, zijn die dag weer vele uitgeladen kofferbakken met een diversiteit aan gebruikte goederen.

De markt is open van 09.30 tot 16.00 uur en zowel de toegang als het parkeren is gratis.

Voor meer informatie www.mikki.nl. Voor informatie over het terrein kunt u terecht op www.recreatieschapwestfriesland.nl