MIDWOUD - De opening van het seizoen 2019 laat niet lang meer op zich wachten; het is nog maar 5 weken tot er weer heerlijk in de frisse buitenlucht gezwommen kan gaan worden
Schrijf maar op: zondag 28 april. Aanvang 12.00 uur – Zwemmen!!


Als het weer net zo goed meewerkt als vorig jaar dan wordt het jubileumjaar er weer 1 om door een ringetje te halen – 60 jaar Zwembad Midwoud is een unicum in de regio

Daar hoort een mooie opening bij, inclusief een ‘nieuw’ aangezicht onder andere.. De winterschilder is druk bezig en de eerste resultaten zijn reeds goed zichtbaar. Maar ook het groen mag niet worden vergeten. Er is het hele winterseizoen gewerkt aan de haag langs het westen en noorden inclusief een nieuwe afrastering.

Komt allen en vergeet vooral niet nu je abonnement tegen voorverkooptarief te bemachtigen

Overige gegevens zijn terug te vinden op onze website: www.hetzwembad.nl Of op de Facebookpagina: www.facebook.com/hetzwembad/