LAMBERTSCHAAG - Het ECW Collectief, een geothermieproducent, wil een vergunningsaanvraag indienen om naar aardwarmte te gaan boren in Lambertschaag ter hoogte van Agriport. Maar omdat de beoogde locatie in een weidevogelgebied ligt, moet de provincie hier eerst goedkeuring voor geven. "Die heeft een positieve houding", aldus ECW.


Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar zogehete geothermie-bronnen in de gemeente Medemblik, om de overstap te kunnen maken van aardgas naar aardwarmte. De uitvoering ligt in handen van het ECW Netwerk uit Middenmeer, een transporteur van energie en geothermieproducent.

Ook in Andijk
Het ECW vond al eerder een bron in het Grootslaggebied bij Andijk en is nu aan het kijken of ook in Lambertschaag naar aardwarmte kan worden geboord. Volgens de gemeente worden hiervoor de oude boorputten gebruikt die een paar jaar geleden zijn gegraven bij proefboring naar gas. Maar destijds heeft dat niets opgeleverd.

Weidevogelgebied
De locatie in Lambertschaag ligt alleen in een weidevogelgebied. Hierdoor moet de provincie eerst goedkeuring geven voor daar aan de slag kan worden gegaan. De aanvraag voor de vergunning loopt nog en wordt ingediend bij het ministerie van economische zaken en klimaat.

"Wij zijn momenteel bezig met voorbereidend werk voor het indienen van de vergunning. Er is ook overlegd met de provincie omdat er in de beoogde locatie een weidevogelleefgebied ligt. De provincie heeft desondanks een positieve houding voor het initiatief, maar geeft wel aan dat ze nog aanvullende informatie nodig heeft. Wij gaan daar de komende tijd aan werken", zegt ECW tegen NH Nieuws.

Verduurzaamheidsvraag vanuit klimaatakkoord
De organisatie geeft aan zich in te zetten voor de veerduurzaamheidsvraag die staat vermeld in het klimaatakkoord. Wel geeft ze aan dat het winnen van geothermie inderdaad niet past binnen het bestemmingsplan en er daarom medewerking nodig is van het ministerie en de gemeenteraad van Medemblik.