TWISK - Landschap Noord-Holland en KNNV Hoorn organiseren op zaterdag 3 augustus van 10.00 tot 16.00 uur een vogelkijkdag in een bijzondere gebied, namelijk waterberging Twisk. Het is een prachtige plek om vogels te kijken. Tijdens een eerdere kijkdag in het voorjaar zijn wel 60 verschillende soorten gezien! Benieuwd of dit totaal vandaag is te evenaren, kom dan langs! Er staan vrijwilligers met telescopen voor u klaar!

Wat kunt u meemaken?

Hoewel de zomer nog niet ten einde is, is de najaarstrek van vogels al in volle gang. Tijdens de vogelkijkdag kunt u verschillende steltlopers zoals kemphaan, witgatje en oeverloper verwachten. Eenden zoals wintertaling, slobeend, krakeend en tafeleend behoren ook tot de soorten van dit gebied. Waterberging Twisk is hiermee een mooi voorbeeld hoe natuur en waterberging samen kunnen gaan. Voor recreanten is het gebied toegankelijk. Een fietspad slingert langs de natuurlijke oever van een eeuwenoude veenstroom. De vogelkijkdag is ook de moeite waard voor gezinnen. Kinderen kunnen vandaag op een leuke manier kennismaken met de vogels. Aanmelden is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden.

Route

U rijdt vanaf Lambertschaag in oostelijke richting over de N239 en slaat direct na de waterberging rechtsaf de Noorderweg in. Na enkele honderden meters vindt u aan uw rechterhand het fietspad met parkeerplaats. Parkeer hier uw auto en loop het fietspad af tot u ons ziet staan. Eventueel kunt u ook parkeren aan het einde van de doodlopende weg direct na de grasdrogerij van Lambertschaag. We treffen u graag bij het infobord op het fietspad aan de zuidkant van het terrein.

Meer informatie op www.gaatumee.nl