MEDEMBLIK - In goed overleg met een vertegenwoordiging van de gemeenteraad van Medemblik heeft de commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk, de heer drs. D.D. (Dennis) Straat benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Medemblik.

De huidige burgemeester Frank Streng is wegens ziekte en het daarop volgend herstel gedurende langere tijd niet in staat zijn functie uit te oefenen. Met deze waarneming wordt bijgedragen aan de bestuurlijke continuïteit van de gemeente Medemblik, alsmede aan de ruimte voor herstel van burgemeester Streng. De waarneming geldt met ingang van 12 september aanstaande tot het moment dat burgemeester Streng zijn werkzaamheden hervat, dan wel uiterlijk 31 december 2022.

De heer Straat is op dit moment programmamanager opvang Oekraïense vluchtelingen voor de gemeente Edam-Volendam en regio Zaanstreek-Waterland en kwartiermaker Burgerberaad Wonen voor de regio Zaanstreek-Waterland. Daarvoor was hij van 2019 tot 2021 waarnemend burgemeester van Landsmeer. Van 2018 tot 2019 was hij gedeputeerde van Financiën, Mobiliteit en Organisatie in de provincie Utrecht. En van 2010 tot 2018 wethouder in de gemeente Zaanstad. De heer Straat is 51 jaar en lid van de VVD.