MEDEMBLIK - Het Wijkleercentrum is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Medemblik, Horizon College, werkgeversorganisatie ZWplus/SIGRA en zorgorganisaties Omring en WilgaerdenLeekerweideGroep. Deze partijen voelen zich verantwoordelijk om het onderwijs beter en duurzaam aan te laten sluiten op de ontwikkelingen binnen zorg en welzijn. Zij voelen daarbij ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de oudere thuiswonende burger om problemen en knelpunten van kwetsbare ouderen gezamenlijk op te lossen.

De ondertekening van een convenant waarin de samenwerking is vastgelegd maakte de opening van het Wijkleercentrum officieel. Wethouder Dirk Kuipers (Onderwijs, Jeugd en WMO), Frank Sitaram (opleidingsmanager Gezondheidszorg & Welzijn van het Horizon College), Helma Marlet, (adviseur Arbeidsmarkt en Onderwijs voor Zorg van ZWPlus-Sigra) en John Horlings (directeur P&O Omring) ondertekenden namens hun organisaties.

Bijzondere verbindingen

Wethouder Dirk Kuipers is enthousiast over het nieuwe initiatief: ‘Ik ben trots op dit Wijkleercentrum binnen de gemeente Medemblik. Het was voor alle betrokken partijen een zoektocht om het voor elkaar te krijgen. Een proces dat eind 2018 al begon. Het is bijzonder om onderwijs, zorg en de gemeenschap zo met elkaar te kunnen verbinden, dat we van elkaar leren en tegelijkertijd elkaar ondersteunen. En ook op deze manier jongeren kennis te laten maken met kwetsbare ouderen.’

Voorbereiden op baan in de zorg


Frank Sitaram, opleidingsmanager van het Horizon College, benadrukte dat ook voor het Wijkleercentrum in Wognum de doelstelling nog steeds is om jongeren door middel van het wijkleren beter voor te bereiden op een baan in de zorg. ‘In een tijd waarin mantelzorg, buurtzorg en vrijwilligerswerk belangrijk zijn geworden voor de omgeving waarin we wonen en werken, is het Wijkleercentrum een mooie aanvulling op het al bestaande palet aan (vrijwilligers)organisaties binnen de gemeente Medemblik. Ook is het mooi om de wederkerigheid te ervaren tussen de samenwerkende partners. De gemeente investeert in het geluk van hun bewoners, de school investeert in een innovatie wijze van onderwijs, de instellingen investeren in hun toekomstige medewerkers.’