Update 17 maart 2020: De praktijken Grootebroek en Wijdenes blijven open; Als gezondheidsinstelling zullen wij alles in het werk stellen om alle zorg aan onze cliënten te kunnen blijven verlenen.

Uiteraard nemen wij alle extra beschermende maatregelen, om uw en onze gezondheid maximaal te beschermen

- Bel of mail uw afspraak af, als u verkouden bent, koorts heeft, tot de risicogroep behoort of onlangs in een risicogebied verbleef. We geven elkaar geen hand.
- Kom zo mogelijk niet te vroeg of te laat, zodat niet meer dan 1 persoon in de wachtkamer verblijft.

- Kom alleen met begeleiding, als u niet zonder hulp naar de praktijk kunt komen of een tolk nodig heeft.

- Alle onderzoeken en behandelingen worden uitgevoerd met beschermende mond kap en handschoenen.

- Bij alle behandelingen wordt droge en natte stof vermeden.

- Na ieder bezoek worden de behandelunits gedesinfecteerd.

Eerste onderzoek:
- Voor een podotherapeutisch onderzoek en behandeling is geen verwijzing nodig. Het heeft, met de huidige overbelasting van huisartsen en specialisten, de voorkeur dat u zich rechtstreeks bij ons aanmeldt. Uiteraard kunt u ten alle tijden vooraf bij ons informatie krijgen, als u hierover twijfelt of vragen heeft. Uw huisarts ontvangt van ons een rapportage. Indien zolen voor u aangemeten worden, geven wij in de huidige situatie de mogelijkheid de zolen bij u thuis te laten bezorgen, zo nodig in combinatie met een telefonisch consult.

Vervangen van zolen (herhalingspaar):

- Gedurende de corona-maatregelen geven wij cliënten ook de mogelijkheid hun nieuwe zolen telefonisch of per mail te bestellen. De zolen kunnen dan in de praktijk worden opgehaald of bij u thuis worden bezorgd, zo nodig in combinatie met een telefonisch consult.

Voetverzorging en wondzorg

- Er wordt tot nadere berichtgeving geen ambulante zorg verleend. Wij adviseren u uw behandeling en voetverzorging zo mogelijk te blijven doen conform de afgesproken frequentie; dit om voetklachten, wond en of infecties (gezondheidsrisico’s) te vermijden.

https://voetzorgds.nl/